En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Den norska toppskatten utgörs av två etapper, en med 9% och sedan 12% för inkomster utöver 765.800 NOK.

Jag har dock inte lyckats hitta någon information om huruvida det är så att toppskatten byts från 9% till 12% (marginalskattesatsen ökar med +3%) eller ifall det  är så att toppskatten därutöver uppgår till 21% (9+12).

Kan någon förtydliga detta för mig?

1 Kommentarer