En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag har under en tid funderat över att införskaffa en hyresfastighet och efter att ha dammsugit nätet efter information så har jag bara några frågetecken kvar. Jag försöker reda ut dem på detta forumet som har visat sig innehålla bäst information hittills. Jag avser driva fastigheten som enkskild näringsverksamhet.

A. Om positiv räntefördelning:

I skatteverkets underlag står det "positiv räntefördelning får du göra om det finns ett positivt kapitalunderlag i din verksamhet, efter vissa justeringar, på mer än 50 000 kr vid förra räkenskapsårets slut". Du räknar då fram fram en viss ränta på kapitalet (fördelningsbeloppet) och flyttar beloppet från inkomst av näringsverksamhet till inkomst av kapital (7,89% 2009).

Frågor:

1. Vad innebär "efter vissa justeringar" i detta fallet?

2. Är "Inkomst av näringsverksamhet" och näringsverksamhetens resultat samma sak?

3. Möjligheten till positiv räntefördelning borde väl innebära att det mest skattetekniskt fördelaktiga är att försöka få ett resultat som ligger i exakt nivå med räntesatsen för räntefördelning i förhållande till det egna kapitalet? Dvs om mitt egna kapital vid föregående års slut var 1 000 000 så är det optimala resultatet  78 900 eftersom jag då bara behöver betala skatt på 30% för inkomst av kapital istället för progressiv skatt för inkomst av näringsverksamhet?

Har nog några frågor till men tar dem efter hand. Tack på förhand.

/Munkakvarn

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  feb 05, 2011

  Hej Munkakvarn!

  Vad "vissa justeringar" är framgår av inkomstskattelagen 33 kap. 5 §. Det är nog bäst att citera hela paragrafen här:

  1.  "5 § Positiv räntefördelning får göras med högst ett belopp som motsvarar ett för räntefördelning justerat resultat.
   Med det för räntefördelning justerade resultatet avses resultatet av näringsverksamheten före räntefördelning
   ökat med
   – avdrag för egenavgifter enligt 16 kap. 29 § ,
   – avdrag för premie för pensionsförsäkring och inbetalning på pensionssparkonto enligt 16 kap. 32 § samt särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader för dessa poster,
   – avdrag för avsättning till periodiseringsfond enligt 30 kap. , och
   – avdrag för avsättning till expansionsfond enligt 34 kap. ,
   minskat med
   – sjukpenning och liknande ersättningar som avses i 15 kap. 8 § ,
   – återfört avdrag för egenavgifter enligt 16 kap. 29 § ,
   – återfört avdrag för avsättning till periodiseringsfond enligt 30 kap. , och
   – återfört avdrag för avsättning till expansionsfond enligt 34 kap.
   Om verksamheten upphör, ska resultatet enligt andra stycket
   – inte ökas med avdrag för avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond, och
   – inte minskas med återfört avdrag för avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond."
  2. Hmmm, inkomst av näringsverksamhet är definierat i lag. Det tror jag inte näringsverksamhetens resultat är. Förmodligen är det dock samma sak.
  3. Positiv räntefördelning sker med statslåneräntan plus 5 procentenheter och innebär att en del av firmans inkomst förs över från inkomst av näringsverksamhet till inkomst av kapital. Positiv räntefördelning uppkommer bara om tillgångarna överstiger skulderna i firman, dvs. det finns eget kapital. Avsikten med räntefördelning är att det skall vara lönsamt att hålla eget kapital i firman i stället för att investera kapitalet utanför firman med lägre skattesats. Jag tror Du skall resonera på följande sätt. Om Du tror att Du kan få bättre avkastning än statslåneräntan + 5 procentenheter i inkomstslaget kapital på vanligt sätt, dvs. genom förvaltning av värdepapper, utlåning med ränta etc., så skall Du ta ut så mycket som möjligt ur firman och placera i t.ex. värdepapper. Om Du räknar med att sådana placeringar ger mindre, kan det vara bättre att ha pengarna i firman, så att Du med hjälp av räntefördelningen kan få över en del av firmans vinster i inkomstslaget kapital med den lägre beskattning det medför. Själv är jag inte matematiker. En skicklig matematiker skulle kunna bygga en modell för det här, där hänsyn tas till förväntad avkastning i firman respektive privat i värdepapper, skattesatser m.m.

   

  Hälsningar/Clas

  Skattepunkten AB

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB