En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

(OK, kanske mer ett klagomal an en fraga, men i alla fall...)

Eftersom jag som manga andra sjoman inte uppfyller kraven for sjomansskatt (oceanfart etc) undrar jag varfor man inte kan vara skriven pa ett fartyg.

Engelska sjoman ar ju skattebefriade om de ar utanfor England oavsett vilken fart fartyget gar i. Vore det inte mer rimligt an kravet pa oceanfart som vi har i Sverige?

En svensk sjoman pa ett fartyg pa oceanfart ar antagligen i Sverige nastan 6 manader om aret medan jag arbetar (och bor) ombord 11 manader om aret och har 1 manads semester.
Dvs jag ar inte i Sverige mer an nagon vecka per ar. Varfor ska jag da betala full skatt + arbetsgivaravgifter, sociala avgifter etc (arbetsgivare pa Isle of Man) pa min lon?

Jag har darfor jag skaffat en lagenhet pa Malta och skrivit mig dar. Jag har inte varit pa Malta pa over ett ar och tror inte att jag kommer att aka dit under de narmaste aren om det inte kravs for nagot dokument eller dyligt. En tom lagenhet kanns ganska meningslost att ha men enligt skatteverket maste jag ha en adress i utlandet.

Ska man inte anses resident dar man har sin huvudsakliga bostad? Dvs i mitt fall ombord pa det fartyg dar jag faktiskt bor. Jag borde da anses bo pa Isle of Man dar fartyget ar registrerat och dar min arbetsgivare (tillika fartygets agare) har sitt sate. Min arbetsgivare betalar sociala avgifter pa Isle of Man och jag borde saledes betala skatt till Isle of Man, eller?

Fartyget ar i EU-farvatten mer an 183 dagar per ar men mindre an 183 dagar i nagot enskilt land. Pa vintern korsar fartyget Atlanten och tillbringar c:a 2 manader i Karibien for att sedan ga tillbaks til Medelhavet igen (dvs total c:a 4 manader utanfor EU).

Nagon som har nagra synpunkter?

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  maj 25, 2011

  Hej mmss1!

  En person som ska anses bosatt i Sverige, vilket man kan vara även om man är till sjöss en stor del av året, ska folkbokföras i Sverige.

  Ett barn som föds levande i Sverige ska folkbokföras här om modern vid fördseln var folkbokförd här eller om faderna var folkbokförd här och vårdnadshavare.

  Barnet förblir folkbokfört i Sverige till dess barnet flyttar från Sverige eller avlider.

  En person ska vara folkbokförd på en fastighet där han anses bosatt.

  Man kan inte anses vara bosatt på ett fartyg.

  En förutsättning för att du ska vara folkbokförd i Sverige är att du har en bostad här.

  Har du inte längre någon bostad i Sverige torde du inte kunna anses vara bosatt här. Du bör då ta kontakt med Skatteverket får att får reda på vad som gäller, 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB