En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag driver ett företag där vi köper in grafisk design från illustratörer som vi sedan säljer som posters. Trots att illustratörerna är verksamma i olika länder så fungerar detta skattemässigt sätt bra så länge personerna har motsvarande F-skattsedel och fakturerar mig.

Problemet uppstod dock nu när vi har hittat illustratörer som inte har F-skattsedel, personerna har alltså inte möjlighet att fakturera mig. Hade illustratören varit svensk så hade jag helt enkelt betalt lön till illustratören och det är här problemet kommer.

 När jag pratade med skatteverkets avdelning för internationell beskattning så menar dem att jag inte kan betala ut regelrätt lön, arbetsgivaravgifter samt sociala avgifter för illustratören eftersom denne är bosatt i annat land och inte har utfört själva jobbet i Sverige. Något svar på hur jag egentligen ska bära mig åt fick jag inte annat än att jag kanske borde ringa skatteverken i respektive land och höra mig för där om vilka regler som gäller, men att det egentligen är upp till varje illustratör att sköta skattebetalningen i sitt land.

Är det någon som har några förslag på hur man kan tackla detta problem?

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  jan 12, 2011

  Hej Lespinage!

  Om ditt företag betalar ut lön till en i utlandet bosatt person för arbete som har utförts åt företaget i ett annat land ska ditt företag inte innehålla prelinär skatt från eller betala svenska sociala avgifter på lönen.

  Likson Sverige har regler om vad som gäller för utländska arbetsgivare som betalar lön till i Sverige bosatta personer för arbete som utförs här kan det land där den av er anlitade personen bor också ha sådana regler. Det gäller då för er att försöka ta reda på om det finns sådana regler.

  Även om företaget inte ska innehålla svensk skatt eller betala svenska sociala avgifter kan företaget vara skyldigt att lämna en kontrolluppgift på lönen till Skatteverket, nämligen om den anlitade personen bor i ett land med vilket Sverige har ett informationsutbytesavtal.

  Vilka länder det är och hur det ska gå till att lämna en sådan kontrolluppgift framgår av Skattverkets broschyr Kontrolluppgifter - lön, förmåner m.m. (SKV 304 utg. 32) som ni kan ladda ned från Skatteverkets hemsida.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB