En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 
Jag har precis köpt en bostadsfastighet (villa) med tillbyggd flygel som har 5 uthyningsrum. Dessa kommer jag under skolterminerna att hyra ut till studenter (totalt 10 månader/år) och under 3 sommarmånader till turister.
Jag räknar med en hyresintäkt för detta med ca 150 000 kr brutto. Jag förstår att jag kan räkna av 12 000 kr som schablon, och då återstår alltså 138 000 kr att skatta för.
 Sen kommer nästa fråga, vilket jag är osäker på om jag kan utnyttja (inkomstskattelagen 42 kap. 31§):
"När en privatbostadsfastighet upplåts, skall ett belopp som motsvarar 20 procent av intäkten av upplåtelsen dras av."
Kan jag göra avdrag med dessa 20% eftersom fastigheten är en privatbostad?
7 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  nov 02, 2010

  Hej realdexter!

  Om din bostadsfastighet är en privatbostadsfastighet så har du rätt till, förutom ett avdrag på 12 000 kr, ett avdrag på 20 procent av hyresintäkten. Avdraget på 12 000 kr höjs fr.o.m. den 1 januari 2011 till 18 000 kr.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  realdexter
  nov 02, 2010

  Bara för att få allt rätt, vilka är kriterierna för att det är en privatbostadsfastighet? Objektet i fråga är en enfamiljsfastighet och jag bor där själv med min familj. Fastigheten består av 3 sammanbyggda huskroppar och man kan gå inomhus mellan alla tre.

   Räcker det för att det ska vara en privatbostadsfastighet? 

 1. anon
  Ove Grip
  nov 02, 2010

  Hej igen realdexter!

  För att en fastighet ska vara en privatbostadsfastighet gäller följande.

  Fastigheten ska vid fastighetstaxeringen ha betecknats som ett småhus. Med småhus menas en- och tvåfamiljshus, t.ex. villa, radhus eller fritidshus. Småhuset ska ägas av en fysisk person (eller ett dödsbo). Småhuset ska var en privatbostad, villket för ett enfamiljshus innebär att mer än 50 procent av dess yta ska användas av ägaren eller närstående för permanent- eller friditsboende.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  realdexter
  nov 02, 2010

  Tack för ditt klarläggande Ove !

 1. anon
  realdexter
  feb 14, 2011

  Nu har jag sedan snart tre månader bott i fastigheten och funderar vidare på det här med rumsuthyrningen. 

  Vilka avdrag kan jag göra för uthyrningen? Om jag t ex köper nya möbler, byter toalettstol, köper brandskyddsutrustning... Kan jag dra av dessa kostnader och hur i så fall? 

 1. anon
  Ove Grip
  feb 15, 2011

  Hej igen realdexter! 

  När en privatbostadsfatsighet eller del därav av hyrs ut så är inga faktiska utgifter/kostnader för fastigheten avdragsgilla. Man får i stället göra de avdrag jag nämnt i mitt tidigare svar.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  realdexter
  feb 15, 2011

  OK, tack då vet jag det.