En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Min kollega som är en privatperson från Finland och jag äger vardera 50% av aktierna i ett AB som nu skall säljas. Verksamheten har mestadels bedrivits i Sverige samt en liten del i Finland. Det är jag som drivit verksamheten medans min kollega varit passiv ägare. Hur/var beskattas kollegans aktieförsäljning och med vilken skattesats? Om jag lägger över mina aktier innan försäljningen i ett nytt AB, som läggs vilande under 5 år, kan jag då plocka ut dessa sedan till 25% beskattning, har jag förstått det rätt? Skulle det varit mer förmånligt om bolaget varit registrerat i Finland. Jag har nämligen ytterligare ett AB med finländskt delägarskap som förmodligen kommer att avyttras inom en 5 års period.

PS: Jag vill göra ett förtydligande att min finske kollega är bosatt i Finland samt jag som är svensk medborgare är bosatt i sverige.

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  aug 15, 2010

  Hej Kurt,

  Om jag har förstått förutsättningarna rätt så äger Du och en i Finland bosatt person hälften var av aktierna  i ett svenskt AB.  Det är ett s.k. fåmansföretag. Du är verksam i bolaget i betydande omfattning medan den finske delägaren är passiv delgägare. Eftersom han äger mer än 30 % av aktierna och inte är verksam i bolaget så gäller utomståendregeln vilket innebär att aktierna är onoterade men inte kvalificerade. Då sker ingen uppdelning för Din del i tjänst och kapital utan Du beskattas för vinsten i kapital med en skattesats om 25 %. Du behöver således inte laborera med 5-årsregeln.

  Den finske delägaren är begränsat skattskyldig i Sverige. Jag utgår ifrån att han inte har varit bosatt här tidigare heller. Han beskattas endast  i hemlandet Finland enligt Nordiska skatteavtalet och därmed endast enligt finsk skattelagstiftning.

   Bästa hälsningar Inger