En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Den 15 juni 2010 möttes ministrar från den svenska och den danska regeringen i Lmhamn för att uppmärksamma Öresundsbrons 10 årsjubileum och diskutera hur samarbetet kan fördjupas för att främja fortsatt utveckling i regionen.

Den nordiska samarbetsministern och socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson var tillsammans med den danske ekonomi- och näringsministern Brian Mikkelsen värd för mötet, som samlade 12 ministrar.

Viktiga steg togs för att utveckla samarbetet.

En viktig gemensam uppgift är att arbeta för att undanröja gränshinder. Genom dialog mellan svenska och danska myndigheter förbereds nu en överenskommelse som rör socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder.

Sverige och Danmark har för avsikt att intensifiera samarbetet för att optimera väg- och järnvägstrafiken på Öresundsbron samt tillsätta en tjänstemannagrupp som ska undersöka behovet av och möjligheterna för en ny fast Öresundsförbindelse för väg och järnväg.

För att förbättra havsmiljön i regionen kommer Sverige och Danmark att satsa på att kraftigt minska utsläppen till Öresund, och man kommer att verka för att Öresundsregionen ska bli en föregångsregion när det gäller klimatsmarta lösningar.

Vid mötet lyftes också fram det goda svensk-danska samarbetet inom forskning och utbildning och på kulturområdet.

De ministrar som deltog från svensk sida var, utöver Cristina Husmark Pehrsson: utrikesminister Carl Bildt, infrastrukturminister Åsa Torstensson, kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell, kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och migrationsminister Tobias Billström. Från dansk sida deltog, utöver Brian Mikkelsen: utrikesminister Lene Espersen, vetenskaps- och teknologiminister Charlotte Sahl Madsen, transportminister Hans Christian Schmidt, sysselsättningsminister Inger Støjberg och miljöminister och minister för nordiskt samarbete Karen Elleman.

Dessutom deltog från svensk sida statssekreterare Peter Honeth,
utbildningsdepartementet, statssekreterare Johan Tiedemann, socialdepartementet och från dansk sida departementschef Michael Dithmer, ekonomi- och näringsministeriet.

Ladda ner
-------------------------
Öresund - en region i utveckling - deklaration från det svensk-danska
ministermötet i Limhamn 15 juni, 195 kB
(http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/80/96/41a4d799.pdf)