En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vi har köpt en hyresfastighet som idag har 5 lägenheter. Vi renoverar nu så att det blir 1 privatlägenhet och en lokal som vårt aktiebolag kommer att hyra. Den lokalen blir en musikstudio och har särskilda behov i renoveringen. Kan bolaget bekosta renoveringen eller delar av renoveringen för att göra lokalen ändamålsenlig?

Vilka avdrag kan vi göra på renoveringen totalt? 

Kan/bör huset fortsättningsvis vara taxerad som hyresfastighet?

Vad är + och - med hyresfastighet kontra privatbostad?

Helén 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  feb 21, 2009

  Ni borde få fastigheten omtaxerad efter ert nya nyttjande, så att den kommer att bestå av en småhusenhet som är en privatbostad och en lokaldel som kommer att betraktas som en näringsfastighet.

  För näringsfastigheten gäller att den kan berättiga till momsregistrering om den används i en momspliktig verksamhet. Då har man rätt att lyfta all moms för reparationer och ombyggnader samt göra kostnadsavdrag för alla rörelserelaterade utgifter. Det av er ägda AB kan hyra lokaldelen för en marknadsmässig hyra.

  Vid en eventuell framtida försäljning beskattas reavinsten som inkomst av kapital med f.n. 27 % skatt.

  Ur fastighetstaxeringslag SFS 1979:1152

  2 § Byggnader skall indelas i de byggnadstyper som anges i det följande.
  Småhus; Byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Till sådan byggnad skall höra komplementhus såsom garage, förråd och annan mindre byggnad.

  Hyreshus; Byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre familjer eller till kontor, butik, hotell, restaurang och liknande. Byggnad med förrådsutrymme, som ligger i anslutning till hyreshus och som behövs för verksamheten, skall utgöra hyreshus.

  5 § Är ett småhus eller en ekonomibyggnad inrättad för väsentligt olika
  ändamål får byggnaden indelas i två eller flera värderingsenheter om det
  underlättar värderingen. Lag (1992:1666).