En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

För ett kvalificerat aktieinnehav gäller 3:12 regelerna som innefattar; förenklingsregeln & huvudregeln. Förenklingsregel ger möjlighet till en utdelning på 2,5 inkomstbasbelopp, 2,5 * ca 45 000 kr, vilket är 127 000 kronor per år, till 20% skatt, efter vinstskatten på 26,3%. En utdelning till en total beskattning om endast (0,20*(100-26,3)+26,3=) 41,04 %. Löneutbetalning ger om 50-70 % i skatt. Huvudregel ger rätt till utdelning utefter lönesumman i företaget. Vilket menar att det krävs att man tar ut en lön på minst 10 inkomstbasbelopp per år, alternativt en lön på ca 275 000 kr + 5 % av totala lönesumman i företaget.

3:12 regeln kan kringgås om någon som "inte är verksam i betydande omfattning" äger mer än 40 % av aktierna i bolaget och har rätt till motsvarande utdelning. Frågan är hur mycket utdelning som kan göras totalt vid en 40% passiv ägare? Är det något mer som bör tas i akt kring detta?

 Tack på förhand!

1 Kommentarer
 1. anon
  lowtax
  maj 12, 2010

  Hej,

  Jag vill inte kalla det kringgående eftersom det du talar om handlar om den s.k. utomståenderegeln och den är lagstadgad och innebär att om utomstående i tillräcklig omfattning äger del i företaget så är andelarna inte kvalificerade. Det innebär att all utdelning beskattas i inkomstslaget kapital och det finns därmed inga begränsningar för hur mycket som kan utdelas, i vart fall inte i 57 kap. mening.

  Vill minnas att utomståenderegeln blir tillämpbar vid cirkainnehav on 30 %, men får nog kolla på det, alternativt att någon annan svarar.

  I övrigt har det ju funnits andra sätt att göra andelar okvalificerade eller använda sig av rena kringåenden. Man har ju lappat och lagat en hel del i 57 kap. och nu senast verkar ju lag om skatteflykt hamnat på tapeten för vissa förfaranden. Jag tänker närmast på dubbla internare.

   

  mvhU

  LowTax