En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag planerar att sälja ett svenskregistrerat aktiebolag vilket kommer att medföra en vinst på ca 3-4 miljoner kronor. Har blivit informerad av revisorer att den uppkomna vinsten beskattas med ca 50% totalt. Skulle vilja ha ett "andra utlåtande" från någon som är insatt i beskattning. Har exempelvis hört lösningar där man startar ett nytt aktiebolag som blir moderbolag och som "tar" vinsten från försäljningen av dotterbolaget. Vinsten delas sedan ut som aktieutdelning från moderbolaget till aktieägarna och beskattas därför av respektive aktieägare (Kapitalbeskattning 20% skatt). Hörde att statliga Telia och Posten såldes på liknande sätt, men med utländska bolag. Är det någon som vet något mer i frågan?

Mvh

Anders

3 Kommentarer
 1. anon
  LarsErik Nilsson
  nov 26, 2007

  Du kan lägga det i träda i 5 år och sen ta ut vinst vid fsg till 25%. Viktigt att det inte görs något i AB men du kan ta utdelning under tiden.

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 08, 2007

  Hej Megaman!

  Det finns möjligheter att få ned skatten på olika sätt. Det kan eventuellt ske genom överlåtelse till annat bolag som Du själv äger i ett första steg. Du behöver dock konsulthjälp om Du inte är mycket kunnig själv. Vi hjälper gärna till.

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 31, 2007

  Hej Megaman!

  Konstigt, jag har en känsla av att jag besvarat Din fråga tidigare men svaret har tydligen försvunnit. Vi hade tekniska problem för några veckor sedan och vissa svar försvann.

  Svaret på Din fråga är att det normalt sett går bra att sälja in aktierna i ett bolag som Ditt för anskaffningsvärdet (eller motsvarande) till ett nybildat bolag (Nyab) som Du själv äger. Därigenom uppkommer ingen vinst för Dig själv. Nyab säljer därefter aktierna vidare för marknadspris och redovisar kapitalvinsten. Denna vinst beskattas inte om de sålda aktierna är näringsbetingade och fråga inte är om skalbolag. Först när Nyab delar ut vinsten till Dig personligen uppkommer skatt. I det läget finns det många som ser till att inte vara verksamma i betydande omfattning i Nyab och väntar i tills fem hela beskattningsår passerat (i praktiken ofta sex år) för att slippa s.k. 3:12 beskattning. Då blir skatten vanligen med nuvarade regler endast 25 %. Du bör ta konsulthjälp för att genomföra sådana här transaktioner. Det är lätt att något blir fel. Vi hjälper naturligtvis gärna till, om Du så önskar.

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB