En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Har sedan årsskiftet en enskild firma. Jag är i bohov av bil för att ta mig till mina kunder. Jag har sedan tidigare ingen bil. Jag har nu införskaffat en bil till företaget. Jag har förstått att skatteverket kan vara lite känsliga med vad gäller småföretag och fordon. vad skall jag tänka på så jag ej blir "förmånsbeskattad" eller liknande? vart kan jag läsa om skatteverkets regler för bil? Annat jag skall tänka på?

Tack! //SEDI-konsult, Andreas Larsson

8 Kommentarer
 1. anon
  hgg
  feb 23, 2006

  Det är i princip omöjligt att inte bli förmånsbeskattad om företaget äger bilen, om bilen endast används för att ta sig till kunderna med.

  På skatteverkets egen hemsida (http://www.skatteverket.se) hittar du förståss massor att läsa om detta.

  Du kan (om du kör mer än 3000mil om året) dra av halva momsen, men det är princip enda lättnaden du kan få.

  Det är bara att börja betala... (som alla vi andra)

  Dåliga nyheter tyvärr, men så är det, det är lika bra att vänja sig.

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 25, 2006

  Hej Andreas!

  I praktiken är det som hgg säger, om det är fråga om en vanlig personbil. Det finns en teoretisk möjlighet att Du skulle kunna klara Dig undan förmånsbeskattning genom att föra en utomordentligt pedantisk körjournal. Du får fullt förmånsvärde om Du inte kan visa att Du kört privat mindre än 10 gånger och mindre än 100 mil under ett helt år.

  Själv har jag privatbil sedan 1990. Jag arbetade då på AB Volvo. När förundrade männskor frågade mig varför jag inte hade tjänstebil brukade jag svara: "jamen, jag är ju skattexpert.."

  Jag tror att de flest skall undvika förmånsbilar och köra privatägd bil i stället. Möjligen kan det bli lönsamt att ha förmånsbil om det är en s.k. miljöbil. För sådana finns särskilt låga förmånsvärden.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 25, 2006

  "Miljöbilar" kan vara förmånligt för den som vill ha företagsägd bil. Förmånsvärdet justaras avsevärt nedåt. I vissa kommuner är det dessutom billigare att parkera en "miljöbil".

  Så här skriver Skatteverket i sin handledning för beskattning (2005 års taxering) sidan298:

  "Justeringsreglerna för miljöbilar har fr.o.m. beskattningsåret 2002 utvidgats väsentligt. Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, justeras förmånsvärdet nedåt till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen (61 kap. 19 a § 1 st. IL).
  Beträffande vissa miljöbilar sker en större justering av förmånsvärdet. Om bilen är utrustad med teknik för drift med elektricitet (el- och elhybridbilar) justeras värdet till en nivå som motsvarar 60 % av förmånsvärdet för den jämförbara bilen, dock med högst 16 000 kr för helt år. Värdet justeras till en nivå som motsvarar 80 % av förmånsvärdet för den jämförbara bilen om bilen är utrustad med teknik för drift med alkohol eller med annan gas än gasol, dock med högst 8 000 kr för helt år (61 kap. 19 a § 2-3 st. IL). Till alkoholdrivmedlen hör etanol och metanol. De gasdrivmedel som omfattas av nedsättningen till 80 % är t.ex. naturgas och biogas. Observera att beloppsgränserna för justeringen gäller i förhållande till förmånsvärdet för den jämförbara bilen. I förhållande till nybilspriset kan således justeringen i det enskilda fallet bli betydligt större.
  Bilar som kan köras på gasol, dvs. propan och butan (också benämnt LPG, motorgas), rapsmetylester (RME) och övriga slag av miljöanpassade drivmedel justeras enbart med stöd av 19 a § 1 st., dvs. till en nivå motsvarande förmånsvärdet för den jämförbara konventionella bilen.
  Reglerna är tidsbegränsade och gäller efter förlängning t.o.m. inkomståret 2008. Det ska även göras en uppföljning och utvärdering av tillämpningen av regelförändringen (prop. 2001/02:45 och prop. 2003/04:1)."

  Fundera alltså på en miljöbil nästa gång Du skall byta förmånsbil!

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Niklas
  feb 26, 2006

  Som kommentaren ovan säger. Du behöver ju endast förmånsbeskatta för bilen om du använder den privat. Frågan är dock vad Skatteverket har för praxis när du har enskild firma? De kanske bedömer det som alltför sannolikt att du kommer att "fuska" med detta och förmånsbeskattar dig, även fast du hävdar att du endast använder den i tjänsten ?

 1. anon
  sedi
  feb 27, 2006

  Hur mycket förmånsbeskattat kan jag bli i värsta fall? Jag har dock en ypperligt detaljerad körjournal och kör ca 2500-3000 mil / år i tjänsten. Bilens pris var ca 30t.

 1. anon
  sedi
  feb 27, 2006

  ...att jag inte blir förmånsbeskattad sålänge jag bokför den i företaget och för noggranna körjournaler och inte använder den privat.

  Luras dom? =/

 1. anon
  Clas Ramert
  mar 06, 2006

  Hej Sedi!

  Ja, luras Skatteverket? Finns det någon som lyckats få Skatteverket att tro på körjournalen så till den grad att de inte lagt på ett förmånsvärde? I så fall är jag nyfiken på hur det gick till! Skriv och berätta på forumet!!! Det är säkert många fler än jag som är nyfikna!

  Det spelar sannolikt ingen roll om verksamheten bedrivs som enskild firma eller i aktiebolagsform. Tro för övrigt aldrig på ett muntligt besked från Skatteverket. När en annan tjänsteman granskar Ditt företag något år senare, har det inget värde. Be alltid att få ett skriftligt besked!

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB