En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 18 december 2019

Regeringen har utsett Barbro Thorblad till särskild utredare för utredningen Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Hon har bland annat varit generaldirektör vid Domstolsverket och lagman vid Malmö tingsrätt. Hon har även haft flera utredningsuppdrag; i Utredningen om översyn av Ekobrottsmyndigheten, Utredningen om sekretess hos utlandsmyndigheterna och Utredningen om framtidens kriminalvård.

I utredningen ingår bland annat att se över Finansinspektionens kapacitet, informationsutbyte mellan banker och myndigheter, samt om myndigheternas samarbete och ansvarsfördelning på området för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är ändamålsenligt utformat.

- Barbro Thorblads gedigna erfarenhet gör henne till ett självklart val att utreda vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Utredningen ska redovisas senast den 31 december 2020.

Kontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 52 24
e-post till Frida Färlin