En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 01 december 2022

För att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon vill regeringen införa en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2023 och Finansdepartementet remitterar nu en promemoria med förslaget.

I promemorian föreslås tillfällig skattefrihet för förmån av laddel från juli 2023 och tre år framåt. Förslaget syftar till att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon framför andra, mindre hållbara, alternativ. Skattefriheten föreslås omfatta laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel.

En förutsättning för skattefrihet är att laddningen sker vid en
laddnings­punkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen. Skattefriheten omfattar inte laddning vid publika laddstationer och inte situationer där den anställde betalar för sin egen laddning och därefter begär ersättning från arbetsgivaren. Skattefriheten gäller inte heller om arbetsplatsen är belägen i den anställdes bostad.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och beräknas minska statens intäkter med ca 110 miljoner kronor per helår.

Finansdepartementet skickar nu förslaget på remiss till den 18 januari 2023.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

E-post till Finans­departementets registrator

Presskontakt

Hanna Strömberg
Presskontakt hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 61 69
e-post till Hanna Strömberg