En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hur går man tillväga för att likvidera eller avveckla ett handelsbolag?

Bolaget har inte haft någon större omsättning eller tillgångar.

3 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  okt 26, 2008

  Reglerna finns åskådliggjorda i Skatteverket broschyr: Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299

  Likvidation och avregistrering
  Om samtliga bolagsmän är överens kan bolaget
  likvideras
  och därefter avregistreras. En likvidation
  innebär
  att samtliga tillgångar avyttras, skulder
  betalas
  och eventuellt överskott fördelas mellan bolagsmännen.
  I stället för att bolaget avyttrar tillgångarna
  kan de delas ut till bolagsmännen. Ett sådant uttag
  påverkar bolagsmännens justerade anskaffningsutgift
  och bolagets resultat på samma sätt som om
  tillgångarna sålts till marknadsvärdet, se exempel
  på sidan 22 .
  När bolaget är likviderat ska det avregistreras hos
  Bolagsverket. Anmälan om avregistrering
  görs på
  blankett 910 ( blanketten kan hämtas på webbplats
  bolagsverket.se ).
  Bolaget ska lämna inkomstdeklaration ( INK4 ) för
  det sista året, där resultatet fram till bolagets upplösning
  redovisas.
  Resultatet ska även redovisas hos
  delägarna
  på blankett N3A eller N3B. När bolaget är
  upplöst anses andelen avyttrad, se exemplet ”Upplösning”
  på sidan 22 .

 1. anon
  Littlefinger
  okt 27, 2008

  Hej Ulf,

   

  Tack för ditt svar!

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 22, 2008

  Hej Littlefinger!

  Ulf Bjarme svarar som vanligt jättefint! Jag vill bara lägga till en liten sak. Om någon delägare i handelsbolaget har justerad anskaffningsutgift som är negativ, måste han ta upp det negativa värdet som inkomst. Det är naturligtvis OK, om vederbörande bara är beredd på det!

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB