En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 
Hej
Jag har flyttat från Sverige och är nu folkbokförd i Storbritannien. Jag har emellertid kvar aktier i Sverige, och jag behöver hjälp med vilka skatteregler som gäller för aktieutdelning och aktieförsäljning om man bor i utlandet.
Jag har letat lite själv, och det finns ju ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Storbritannien (Lag (1983:989)). Vad jag förstår av det (under Artikel 10) ska jag endast betala 5% skatt på mina utdelningar. Stämmer det?
Vad gäller för reavinstskatt efter aktieförsäljning?
Banken/VPC innehåller ju normalt sett 30% skatt på aktieutdelningar. Behöver jag meddela dem att jag ska ha en annan skattesats, eller kommer det att ske automatiskt i och med att jag folkbokfört mig utomlands?
Tacksam för hjälp
mvh Niclas

12 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jan 24, 2006

  Hej Niclas!

  Det är riktigt att den svenska källskatten på utdelningar är 30 % enligt den svenska "interna" skatterätten. Enligt dubbelbeskattningsavtalet med Storbritannien och Nordirland begränsas dock skatten till högst 5 % på utdelningar till person med hemvist i Storbritannien. (I visst fall kan skatten nedsättas till 0 % - se vidare artikel 10 i avtalet). Vad jag förstår bör det räcka att Du kontaktar banken och fyller i ett formulär för att få nedsättningen till 5 %.

  Beträffande kapitalvinster (reavinster) på svenska aktier är läget mer komplicerat. Du är ju "begränsat skattskyldig" i Sverige, dvs. endast skattskyldig för vissa inkomster. Enligt inkomstskattelagen 3 kap. 19 § är Du  - trots att Du endast är begränsat skattskyldig i Sverige - skattskyldig för kapitalvinster på svenska aktier och en del andra svenska värdepapper upp till 10 år efter utflyttningen.

  I en del dubbelbeskattningsavtal finns regler som helt eller delvis tar bort "effekten" av den ovan nämnda "10-årsregeln". I dubbelbeskattningsavtalet med Storbritannien regleras detta i artikel 13 punkt 2. Mycket förenklat kan man säga att 10-årsregeln genom avtalet reduceras till en "sjuårsregel". Rör det sig om mycket pengar bör Du göra en liten utredning.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  AdSo76
  jan 25, 2006

  Hej Clas,

  Läste med intresse ditt svar till Niclas angående reavinster på aktier. Jag kommer att flytta till Malta (helt flytta ut från Sverige)  under våren och kommer då befinna mig i en liknande situation som Niclas då jag också har en del aktier och fonder i sverige. Jag kommer att ha vad Malteserna kallar ett residense permit vilket betyder att jag bara skattar för de pengar som tas in till Malta... övrigt skattar jag inte för. Jag satt och läste dubbelbeskattningsavtalet som Sverige har med Malta och under Realisationsvinstbeskattning står följande: "Fysiska personer som är residents i Malta beskattas när det gäller utländska reavinster endast för den del av vinsten som överförs till Malta."

  Om vi då ponerar att jag har ett konto i tex Schweiz, jag säljer mina svenska aktier med vinst och för pengarna till det schwieziska kontot (alltså jag för inte in pengarna till Malta där jag är resident). Måste jag skatta för reavinsten i Sverige eller kan jag slippa skatt på reavinsten genom att inte ta in pengarna till Malta (för över dem till ett schweiziskt konto) då jag enligt Maltesisk lag inte beskattas för pengar jag inte tar in till Malta?

  /Johan

 1. anon
  Nazzim
  jan 26, 2006

  Hejsan!

  Vilka möjligheter finns det för en utlandssvensk att få göra avdrag på vinsten vid en svensk fastighetsförsaljning med svenska aktier som man säljer med en förlust??
  Tacksam för svar.

 1. anon
  kaisa3904
  feb 01, 2006

  Hej clas

  Gäller dessa regeler även för försäljning av fastigheter och fast egendom i Sverige. Jag har varit bosatt i England sedan 1989, i.e 10 års regeln eller hur hur många % skatt måste jag betala om jag säljer idag. Fastigheten har jag ägt sedan 1994.

  Ser fram emot ditt svar / Mvh / Rolf

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 01, 2006

  Hej igen Niclas!

  Det jag skrev till Dig om dubbelbeskattningsavtalet förutstätter att Du inte utnyttjar det brittiska s.k. "remittance" reglerna!

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 01, 2006

  Hej AdSo76!

  Om jag minns dubbelbeskattningsavtalet med Malta rätt gör det undantag för sådana fall då Maltas "remittance rules" utnyttjas. Det innebär att Du får vänta i 10 år eller göra någon omdispositon. Du kan också få problem med väsentlig anknytning till Sverige pga innehav av svenska aktier. Du bör söka konsulthjälp före utflyttningen.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  bjornwahlsten
  aug 24, 2006

  Hej
  Jag har flyttat från Sverige och
  är folkbokförd i Spanien sedan sju år. Vilka regler gäller om jag vill
  sälja mina svenska aktier och föra kapitalet till mitt nya hemland?

 1. anon
  bjornwahlsten
  aug 26, 2006

  Har bestämt mig för att besvara frågan själv. Hittade detta m.h.a "Sök": 

  Enligt vissa skatteavtal förlorar Sverige beskattningsrätten av
  reavinster på aktier efter utflyttning från Sverige och inflyttning i
  det andra landet. Om den skattskyldige åberopar skatteavtalet skall
  således beskattning endast ske i det andra landet. Därmed kan
  skatteutfallet av en försäljning efter utflyttning bli mycket olika
  beroende på vilket land säljaren valt att bosätta sig i. Det kan ofta
  bli lågt eller rent av noll.

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 06, 2006

  Hej Björn!

  Dubbelbeskattningsavtalet med Spanien tycks innebära att aktievinster skall beskattas endast i Spanien i Ditt fall. En förutsättning är naturligtvis att Du verkligen anses ha hemvist i Spanien enligt avtalet. Det finns undantag beträffande aktier i bolag vars väsentliga tillgångar utgöres av fastighet. Möjligen skulle Sverige kunna tillämpa den undantagsbestämmelsen med hänvisning till 10 årsregeln. Några fler undantag hittar jag inte vid en hastig titt i avtalet.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  bjornwahlsten
  sep 08, 2006

  Hej Clas,

  det är också det jag kommit fram till. Tack!

  Hälsningar

  Björn 

 1. anon
  golle
  apr 11, 2007

  Hej Clas,

   

  Jag är bosatt i Belgien och flyttar till Sverige efter 7 år i landet. Jag har under denna period sålt en del svenska aktier med vinst som jag ej deklarerat i Sverige eftersom jag inte är skattskyldig i Sverige. Måste jag gå tillbaka de senaste sju åren och ta upp detta i deklarationen när jag flyttar hem eftersom jag enligt 10årsregeln skall betala skatt på dessa?

 1. anon
  Clas Ramert
  apr 24, 2007

  Hej Golle!

  Vad jag förstår är Du svensk medborgare. Enligt svensk intern rätt skall beskattning av svenska aktier ske i Sverige upp till 10 år efter utflyttningen. Dubbelbeskattningsavtalet med Belgien tycks lindra på så sätt att gränsen sätt vid fem år (artikel 13 punkt 5). Såsom jag tolkar reglerna bör endast kapitalvinster de senaste 1 - 2 åren vara fria från svensk skatt för Din del. Vinster Du gjort dessförinnan på svenska värdepapper borde Du ha redovisat i Sverige. Du kan självrätta gamla deklarationer genom att helt enkelt skicka ett brev till det svenska Skatteverket. Samtidigt begär Du att det belgiska skatteverket sätter ned Din belgiska skatt på dessa kapitalvinster (artikel 23 punkt 1a).

   Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB