En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej.

Jag har en fråga angående schablonavdrag för dubbelt boende och måltider. Hur mycket är dom på och under hur lång tid kan man dra av respektive avdrag? Har förstått att måltider bara gäller första månaden men är det samma för boendet?

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  apr 11, 2010

  Hej Goggor!

  Om du uppfyller villkoren för att få avdrag för ökade levnadskostnader p.g.a. dubbel bosättning kan du få schablonavdrag för måltider och småutgifter med 63 kr per hel dag under den första månaden.

  För utgifter för logi finns inget schablonavdrag utan det är den faktiska bostadsutgiften du kan få avdrag för. För logikostnaderna får du göra avdrag under längst två år. För gifta och sambor får avdrag göras även efter denna tid om den dubbla bosättningen föranleds av makens eller sambons förvärvsverksamhet, dock länst under fem år. Om det finns synnerliga skäl kan denna tid förlängas. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB