En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,
Hur skall corporatefinancetjänster mervärdesbeskattas?

kapitalanskaffning privat/publik
försäljning av aktier privat/publik
försäljning av bolag

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  maj 12, 2009

  Hej Dollarone!

  Ett kort och koncist svar ger jag enklast genom att citera lagtexten (mervärdesskattelagen 3 kap. 9 §):

  Från skatteplikt undantas omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet.
  Med bank- och finansieringstjänster avses inte notariatverksamhet, inkassotjänster, administrativa tjänster avseende factoring eller uthyrning av förvaringsutrymmen.
  Med värdepappershandel förstås
  1. omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller inte, och
  2. förvaltning av investeringsfonder enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder."

  Det finns många rättsfall kring detta och man måste analysera det enskilda fallet noga. Det går inte att svara mer än så här inom ramen för ett gratissvar.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB