En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Ett onoterat Aktiebolagets resultat är 720 000 kr efter skatt(bokförd skatt =280 000 kr).Ej avdragsgilla kostnader=50 000 kr. AB har fått a` utdelning från ett dotterbolag(onoterat)=100 000 kr som ingår i resultatet ovan. Vidare ingår en förlust för försäljning av noterad a`=50 000. Något vinst har inte bolaget. Bolaget har vidare sålt noterade näringsbetingad a` med en förlust 30 000 som ingår i resultatet ovan. Jag vill beräkna skattemässiga resultat AB 2008, taxering 2009.

 

2 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  apr 23, 2009

  Hej Misha!

  Först får jag försöka rekonstruera den resultaträkning Du utgår ifrån. Bredvid, till höger sätter jag ut de poster som påverkar beskattningsbar inkomst för bolaget.

  Rörelseintäkter                                                              1030        1030

  kostnader  (ej avdragsgilla)                                              -50             

  kapitalförlust (noterade) näringsbetingade aktier                -30

  kapitalförlust (noterade) ej näringsbetingade aktier             -50          -50

  utdelning på (onoterade) näringsbetingade aktier             +100

  skatter                                                                                -280

  årets resultat  respektive beskattningsbar inkomst             +720          980

  Skatten blir då inte 280 utan 274

   

  Jag hoppas jag förstått Dig rätt!

   

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 25, 2010

  Tack Jane för Ditt telefonsamtal! Kapitalförlust på ej näringsbetingade aktier  får enligt 48 kap. 26 § inkomstskattelagen endast dras mot kapitalvinster på delägarrätter (s.k. fållanförluster). Eftersom här inte fanns någon kapitalvinst får förlusten inte dras av detta år. Beskattningsbar inkomst blir då 1030.

   

  Hälsningar/Clas

  Skattepunkten AB

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB