En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Vi har privat köpt en liten herrgård med 2 flygelbyggnader. Fastigheten har en fastighetsbeteckning och helheten är klassificerad som hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler (325)

Vi ska starta en pensionat/konferensanläggning, och vill hyra ut omkring 85% af m2 till vårt företag (en AB). Eftersom vi ska starta upp langsamt vill vi inte ta ut lön (och betala skatt) det första året. Vi ska bo på loften i herrgårdsbyggnaden.

 

 • Vi vill hyra ut en av byggnader som semesterhus, kan vi  ha den separat klassificerad som privatbostad och hyra ut den privat?

 

 

 • Kan vi dra up ett kontrakt med vårt företag för att bestämma hyrpenningen i efterhand för att täcka företagets del av verkliga kostnader. I så fall kan vi slippa att bli beskattad om företaget dra in för lite pengar. 

 

 

 • Kan vi ha hela fastigheten klassificerad som privatbostad, hyra ut 85% till vår AB och så ha hyran beskattad som kapital (30%)

 

 

 • Om fastigheten är näringsfastighet, vad händer då när värdet går upp? Måste vi då betala skatt, eller bara när vi säljer?

 

 Skulle vara jättetacksamt om ni kan svara, de reglerna är så svåra att tolka.

René 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  feb 13, 2009

  En del klipp ur broschyren SKV313 förs. av näringsfastigheter;

  En fastighet som vid fastighetstaxeringen utgör småhusenhet klassas antingen som privatbostadsfastighet eller näringsfastighet. Bedömningen görs vid kalenderårets utgång
  och de fastigheter som inte uppfyller kraven för privatbostadsfastighet är näringsfastigheter

  En privatbostadsfastighet är ett småhus som är inrättat till bostad åt en eller två familjer. Småhuset ska dessutom till viss del användas eller vara avsett att användas till permanent eller fritidsboende av ägaren eller närstående personer till ägaren. Enfamiljshus ska användas till övervägande del (mer än 50 procent) av ägaren eller närstående. För tvåfamiljshus gäller att en väsentlig del (minst40 procent) ska användas av ägaren eller närstående
  för att fastigheten ska klassificeras som privatbostadsfastighet.

  Finns flera byggnader och flera ägare till en fastighet
  görs klassificeringen för varje byggnad för sig och för
  varje ägare för sig.

  Om den egna rörelsen bedrivs som aktiebolag eller handelsbolag kan byggnaden hyras ut till bolaget. Högst marknadsmässig hyra är avdragsgill i bolaget. Hyran tas då upp som intäkt i enskild näringsverksamhet (på grund av näringsfastigheten).