En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Jag är svensk medborgare, utflyttad och skriven i Schweiz sedan många år. Jag kommer under år 2009 att tillbringa mer än 72 dagar i Sverige, och kommer alltså att bli skattskyldig i Sverige för detta året. Eftersom Sverige och Schweiz har dubbelbeskattningsavtal har jag förstått det så att jag kan räkna av skatten jag betalar i Schweiz, så att det inte blir dubbel skatt. Stämmer det?

Hur går det till rent tekniskt? Måste jag anmäla min vistelse till skattemyndigheten i förväg, eller så fort de 72 dagarna har gått, eller räcker det att ta upp det här på självdeklarationen nästa vinter? Jag lämnar alltid in en svensk deklaration pga en fastighet som jag äger.

Hälsningar
Maria

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  feb 25, 2009

  Hej Maria!

  Av Ditt inlägg framgår att Du enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz har Din hemvist i Schweiz men samtidigt troligtvis är obegränsat skattskyldig i Sverige beroende på Ditt fastighetsinnehav i Sverige - permanentbostad vid utvandringen från Sverige (?).

  Under dessa förutsättninga så är Du, förutom skattskyldigheten för fastigheten, även skattskyldig för exempelvis tjänsteinkomster i Sverige och Schweiz. Ifall dessa enbart utföres i Schweiz så kan ingen beskattning ske i Sverige enligt dubbelbeskattningsavatalet artikel 16 och har ingenting med 72 dagars vistelse i Sverige att göra.

  Ifall Du arbetar i Sverige för en schweizisk arbetsgivare i högst 183 dagar under beskattningsåret så ska denna inkomst också enbart beskattas i Schweiz.

  Vid arbete för svensk arbetsgivare har Sverige förutom Schweiz rätt att beskatta denna inkomst och den i Sverige påförda skatten får sedan avräknas mot den schweizisk avseende motsvarande inkomst.

  Ifall Du under året tillbringar Din huvudsakliga tid i Din bostad i Schweiz så kommer Du också att bibehålla Din hemvist där enligt dubbelbeksattningsavtalet. De 72 dagar Du anger är kopplade till bland annat den så kallade sexmånadersregeln vid arbete utomlands men blir i Ditt fall inte aktuell eftersom avtalet tar över.

  Jag hoppas inte ha missuppfattat Din frågeställning. Du får då gärna kommentera mitt inlägg. 

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se