En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har möjlighet att bo och jobba i Australien eller USA.

Dessutom har jag lön innestående i Sverige hos min arbetsgivare och funderar på att få den utbetald när jag ändå bor i antingen USA eller AU.

Kommer att vara begränsat skattepliktig iom att hela familjen flyttar med, äger ingen bostad i Sverige och jag har ingen näringsverksamhet här.

Vilka skatter ska jag betala? Bara SINK skatt eller? Och hur gör jag i mitt nya land? Har de rätt att beksatta mig också? Hur gör man för att undvika mest möjliga skatt utan att bli straffad?

 

/FB 

8 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  dec 02, 2008

  Hej!

  Ja, Du är begränsat skattskyldig då Du saknar väsentlig anknytning till Sverige. Den i efterskott utbetalda lönen beskattas med 25 procent enligt SINK-lagen.

  Beträffande de andra ländernas beskattning så styrs detta av deras interna skattebestämmler. Ifall Du kommer att beskattas för den här inkomsten även där, så får Du avräkna den svenska skatten mot den i det andra landet påförda skatten avseende aktuell svenska inkomst.

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  funnybunny
  dec 04, 2008

  Tack Hans.

  Trots utförligt svar, eller kanske pga, infinner sig följdfrågor: 

  Så, anta att jag ska betala en normal inkomst-skatt i tex Florida, då får jag alltså dra av de 25% från det skattade beloppet i USA så skatten blir=Lön*(skattesats USA/Florida-25%)? Tror att den i USA är omkring 30-35% och om så är fallet skulle jag alltså bara beskattas på max 35% inkl sociala avgifter som jag inte behöver erlägga i Sverige, det ersätts ju av SINK skatten väl?

   

  En annan fråga: Gäller samma avdragsregel mot Schweiz? Och vad är skattesatserna för tex Ticino i Schweiz? 

 1. anon
  Hans Larsson
  dec 05, 2008

  Hej igen!

  Det är den i USA eventullt påförda skatten, avseende den i Sverige SINK-beskattade inkomsten, som reduceras. Om skatten är 35 procent i USA blir alltså den totala skatten 35 procent ( 25 procent i Sverige och 10 procent i USA(35 - 25)).

  Ifall Du får hemvist i Scweiz undantas aktuell inkomst från beskattning där med undantaget för att att inkomsten får räknas med vid s. k. progressionsbeskattning. Tyvärr kan jag inte hjälpa Dig med någon information om skattesatsen i regionen Ticino i Schweiz. 

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  funnybunny
  dec 06, 2008

  Det sista förstod jag inte riktigt. "Ifall Du får hemvist i Scweiz undantas aktuell inkomst från beskattning där med undantaget för att att inkomsten får räknas med vid s. k. progressionsbeskattning"

  Vad innebär det? Vad blir skillnaden mot USA förutom att inkomstbeskattning skiljer några procent? Principen blir väl densamma. Alltså att de 25% jag erlagt i Sverige får räknas av mot inkomstbeskattningen i Schweiz? Eller finns andra möjligheter i Schweiz?

  Hur lång tid tar det att få tillbaka de pengar men har betalt i skatt i USA resp Sverige eller betalar man bara in den överskjutande delen av skatten så att man slipper ligga ut med så mycket pengar?

   Tack igen förresten.

   

  /M 

   

 1. anon
  Hans Larsson
  dec 09, 2008

  Hej igen!

  Beskattningen i Schweiz innebär, att ifall Du har ytterligare inkomster där så "lägger" man akutell SINK-inkomst från Sverige som en bas för övriga inkomst och beskattar den efter en progressiv skatteskala. Någon skatt tas inte ut på SINK-inkomsten men kan alltså påverka marginalskatten på övriga inkomster.

  Då det gäller avräkning så finns troligen redan underlag/bevis för hur stort skatteuttag har varit i Sverige när det är dags att deklarera inkomsten i USA. Du yrkar då avdrag för den svenska SINK-skatten i samband med din deklaration i USA.  

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  funnybunny
  dec 10, 2008

  Ok då förstår jag. Sorry, lite trögtänkt av mig.

  Men om jag nu har 5 gånger så mycket i lön från Sverige som jag har i Schweiz, skulle ju det innebära att jag inte fick ut någonting av min Schweiziska lön...

  Lustigt. Nettot blir ju ändå lite bättre än i Sverige men lite lustigt är det ju.

  Stort tack för hjälpen. 

   

  /M 

 1. anon
  funnybunny
  dec 10, 2008

  Eller förresten, då får jag ju en skatteskuld iom att min lön inte täcker upp den skatt som min svenska inkomst-sink bestämt att jag ska betala. Hur blir det då?

   

  /m 

 1. anon
  Clas Ramert
  jan 10, 2009

  Hej Funnybunny!

  Om Du vill ha mer hjälp, vänd Dig gärna till oss för att få frågorna utredda. Vi måste då ta betalt men det kan det kanske vara värt?

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB