En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,
Jag har en enskild firma och använder BAS konton i bokföringen. Nu är det så att jag har fått tillbaka på skatten som har satts in på mitt företagskonto automatiskt (kanske dum ide) Nu är det så att jag har en momsfodran på mitt 2650 konto från förra året, men hur bokför jag detta, det blir bara fel när jag försöker och momsfodran ökar istället för att minska!!! Jag debiterar att jag fått in 8000 kr på mitt konto 1920 och för att få summan till noll måste jag kreditera kontot 2650 med 8000 kr men genom det så ökar min momsfodran istället för att minska. Hur ska man bokföra återbäring både på moms och skatt? Problemet är också att jag kan inte skilja på vad som är privata pengar och företags pengar på den totala återbäringen. Det jag kan får fram är min momsfodran men resten vet jag inte hur jag ska bokföra. Ser man inte till att i slutändan av året föra över moms konton (2641 och 2611) till momsredovisnings kontot (2650)

Tacksam för tips och förslag i denna djungel, hur jag än gör så känns det som det blir fel.

Mulle i bokföringsproblem

9 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  jan 09, 2009

  Som jag förstår ditt inlägg så har du bokfört din momsfordran på redovisningskontot för moms 2650. Då detta konto står bland skuldkonton innebär en kreditering att tillgången minskar, vilket är riktigt i ditt fall.

  Det normala vid enskild näringsverksamhet är att man bokför skatter via det egna kapitalet 2012 etc, då de är personliga.

 1. anon
  Mulle
  jan 09, 2009

  Tack för svar, men behöver mer info
  Om vi exempelvis säger så här:
  Jag har en momsfodran på 8000 kr som har hamnat på konto 2650 för året 2007 bokförd så här..

  Debit 2611 20000 kr
  Kredit 2641 12000 kr
  Kredit 2650 8000 kr
  Summa = 0

  Återbäring kommer in på kontot och försöker bokföra så här...

  Debit 1920 8000 kr
  Kredit 2650 8000 kr
  Summa = 0

  Genom detta så ökar kontot 2650 hela tiden, min uppfattning var att kontot 2650 skulle bli summa 0 när väl momspengarna kom in!!? Men menar du att jag ska bokföra på detta sätt istället?

  Debit 1920 8000 kr
  Kredit 2012 8000 kr
  Summa = 0

  Så konto 2650 blir inte nollad föränn du börjar betala tillbaka moms?

  Mvh
  Mulle

 1. anon
  Ulf Bjarme
  jan 10, 2009

  Normalt hamnar den utgående momsen på konto 2611 i kredit och den ingående momsen 2641 i debet.

  Jag förstår inte varför du har vänt på det hela? I ditt exempel har du en momsskuld på 8000 kr.

 1. anon
  Mulle
  jan 10, 2009

  >>Normalt hamnar den utgående momsen på konto 2611 i kredit och den ingående momsen 2641 i debet<<

  Det gör den också, men när programmet (spcs) gör en automatisk momsrapport förs beloppet över till debit för 2611 och kredit för 2641. Jag antar det är korrekt för att summan för de båda kontona ska bli "0" för ingången till det nya årets bokföring.

  Frågan min kvarstår hur man bokför återbäringen, är det korrekt uppfattat att man använder konto 2012??

  Mvh
  Mulle

 1. anon
  Ulf Bjarme
  jan 10, 2009

  Vi får försöka reda ut begreppen:

  Enligt siffrorna ovan har du en MOMSSKULD den 31/12 2007 på 8000 kr.

  Den är konterad i kredit på konto 2650.

  När den blir reglerad i december 2008 via skattebeskedet tar du bort skulden i bokföringen (debiterar konto 2650) och motkonterar eget kapital exempelvis 2012 (egna skatter) som då minskar.

  Vad menar du med återbäring - är det den totala skatteavräkningen som ger ett överskott? I den kanske ingår fastighetsskatt för privatbostad, kapitalskatter etc och de summorna har inget med rörelsen att göra.

  Enklast är att inte alls bokföra privata skatter i enskild näringsverksamhet - har F-skatten dragits från företagskontot så hamnar den på konto 2012.

 1. anon
  Mulle
  jan 10, 2009

  Tack Bjarne, eftersom pengarna ramlar in på mitt postgirokonto så måste jag debitera mitt 1920 konto med beloppet annars blir det ju konstigt!! Jag har fått tillbaka på momsen och pengarna har satts in på mitt företagskonto. Med andra ord så hade jag en momsfodran och inte en momsskuld eftersom jag då hade vart skyldig att betala in. Eller så har jag helt missförstått begreppen. Saldot på konto 2641 var högre än saldot på konto 2611 vilket innebär att jag betalat mer moms (inköp) än vad jag har debiterat för (tjänster, varor). Det gör då att jag har en momsfodran (pengar tillbaka) som jag får tillsammans med eventuell återbärning på övriga skatter. Denna moms måste väl deklareras i bokföringen för få bort den eller låter man den fodran ligga kvar? Jag gjorde så att jag använde följande kontering, men skulle väldigt gärna få reda den korrekta konteringen.

  1920 debit 8000 kr (Plusgiro)
  2018 kredit 8000 kr (egen insättning)

  Mvh
  Mulle

 1. anon
  Ulf Bjarme
  jan 10, 2009

  Dessa siffror har du uppgett ovan och de har genererat en momsskuld på 8000 kr (2650 = 8000 i kredit).

  Debit 2611 20000 kr
  Kredit 2641 12000 kr
  Kredit 2650 8000 kr

  Det är kanske så att du förväxlat kontonumren, så att det du kallar 2611 är 2641?

  Är det så blir resultatet en momsfordran på 8000, som kommer att stå på konto 2650 i debet.
  När du sedan får dessa pengar krediterar du 2650 som då blir 0.

 1. anon
  Mulle
  jan 11, 2009

  Sorry jag är ute och cyklar.. konto 2650 är ju ett skuldkonto. Fodran moms har konto 1650 och är ett tillgångskonto. Jag har blandat ihop dem och missförstått, du har så rätt.

  Då kommer nästa fråga angående F-skatten. Jag betalar varje månad och bokför så här:

  Kredit 1920 1000 kr (plusgiro)
  Debit 2518 1000 kr (Betald F-skatt)

  Vid årslutet måste jag väl få 0 på konto 2518 annars följer beloppet med över till det nya året och då blir det väl fel.. Några tips där?

  Tack för att du står ut med massa frågor

  Mvh
  Mulle

 1. anon
  Ulf Bjarme
  jan 11, 2009

  Om man bedriver enskild näringsverksamhet bokför man egna skatter i eget kapital exempelvis konto 2012. När året är slut nollställer man underkontona 2011-2019 mot 2010. Då får man man inget med på dessa konton inför det nya året.