En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har sökt och fått olika svar hela tiden på Internet. Vem vet rätt svar på detta:

Jag har gjort FÖRLUST på aktieförsäljning i år 2008 med 200.000:-

Jag har sålt min bostadsrätt med en VINST i år 2008 före skatt på 200.000:-

Hur blir skatten? Får jag eller får jag inte kvitta mot varandra?

Kan någon kunnig här visa med enkel uppställning hur det blir.

Tack på förhand.

5 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  sep 18, 2008

  Beräkning av skatt på kapitalvinst och kapitalförlust steg för steg.

  Förlust vid aktieförsäljning 200000*0,7 = 140000
  Reavinst vid BR försäljning 200000*22/30= 146667

  Kvar att betala kapitalskatt 30% på 6667 = 2000 kr.

  Du kan själv lägga in siffrorna i skatteuträkningsprogrammet på Skatteverkets hemsida;

  http://www.skatteverket.se/webdav/files/servicetjanster/skatteutrakning2008/prelskut08ink1.html

 1. anon
  Pellerune
  sep 18, 2008

  Tack för ditt svar Ulf!

  Jag hade redan innan lagt in siffrorna i Skatteverkets uträkningstabell men eftersom många säger att man INTE får kvitta Aktieförlust mot Bostadsrättsförsäljningsvinst så vet jag alltså inte om tabellen funkar eller ej.

  Det finns många som säger att man inte får till ex i denna länk:

  http://www.e24.se/pengar24/fragaexperterna/artikel_409175.e24

  I texten står med fet stil: Det går inte att kvitta förlust vid försäljning av aktier mot vinst vid försäljning av bostad.

  Kommentarer? Någon mer som vet?

  Det är kanske jag som är okunnig om skattevokabulär; jag kanske tolkar ordet kvitta fel ?

 1. anon
  Ulf Bjarme
  sep 18, 2008

  Vad Ann-Sofie Magnusson i E24 skriver; "Nej, men om man säljer aktier med vinst samma år som man säljer aktier med förlust kan man kvitta aktievinsten mot aktieförlusten och sänker då skatten. Du betalar 30 procent i skatt på eventuell nettovinst vid försäljning av aktier och aktiefonder. Eventuell nettoförlust vid försäljning av aktier och aktiefonder tas upp till 70 procent och sänker skatten med 30 procent, det vill säga 21 procent av förlusten."

  är att du inte får kvitta aktieförlusten till 100 % mot reavinsten utan endast 70 %. Den uträkningen har jag gjort ovan och Skatteverket gör det automatiskt om du lägger in hela aktieförlusten och hela reavinsten i därför avsedda rutor.

 1. anon
  Pellerune
  sep 18, 2008

  Tack då utgår jag från att Skatteverkets uträkningsprogram stämmer. Håll med om att en lekman kan bli förvirrad av alla uttalanden. I Ann-Sofies Magnusson uttalande som jag påvisade står det ju i ett helt nytt stycke och med punkt efter:

  Det går inte att kvitta förlust vid försäljning av aktier mot vinst vid försäljning av bostad.

  Det är alltså fel.

   

  Tack för hjälpen!

 1. anon
  Clas Ramert
  okt 04, 2008

  Hej Pellerune!

  Det här är oerhört komplicerat och regleras i inkomstskattelagen 48 kap. 20 -24 §§. Jag ber att få citera:

  "20 § Kapitalförluster på andra marknadsnoterade delägarrätter
  än sådana som avses i 21 § ska dras av i sin helhet samt
  kapitalförluster på sådana andelar i svenska aktiebolag och
  utländska juridiska personer som inte är marknadsnoterade ska
  dras av till fem sjättedelar mot skattepliktiga kapitalvinster
  på sådana tillgångar. För kvalificerade andelar gäller dock att
  kapitalförluster ska dras av till två tredjedelar.

  Avdrag för kapitalförluster enligt första stycket ska göras i
  följande ordning:

  1. kapitalförluster som ska dras av i sin helhet,

  2. kapitalförluster som ska dras av till fem sjättedelar,

  3. kapitalförluster som ska dras av till två tredjedelar.
  Lag (2006:614).

  20 a § Till den del en kapitalförlust på marknadsnoterade
  delägarrätter inte kan dras av enligt 20 §, ska 70 procent
  dras av.

  Till den del en kapitalförlust på andelar som inte är
  marknadsnoterade inte kan dras av enligt 20 §, ska fem
  sjättedelar av 70 procent dras av.

  Till den del en kapitalförlust på kvalificerade andelar inte
  kan dras av enligt 20 §, ska två tredjedelar av 70 procent
  dras av. Lag (2007:1419).

  21 § Kapitalförluster på marknadsnoterade andelar i
  investeringsfonder som innehåller bara svenska fordringsrätter
  ska dras av i sin helhet. Lag (2007:1419).

  22 § Har upphävts genom lag (2000:540).

  23 § Kapitalförluster på andra marknadsnoterade svenska
  fordringsrätter än premieobligationer ska dras av i sin
  helhet. Lag (2007:1419).

  24 § Om en kapitalförlust inte ska dras av enligt
  bestämmelserna i 20, 20 a, 21 eller 23 §, ska 70 procent dras
  av. Lag (2005:1136). Lag (2007:1419)."
   Ja det här har våra kära politiker bestämt att vi skall förstå. Undrar om de
  begriper själva? 

  Ett eventuellt avdrag kan alltså reduceras avsevärt. Läs mycket noga och många gånger samt jämför med just Din situation!

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB