En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får i uppdrag att analysera konsekvenserna av ett brittiskt utträde ur EU för myndigheternas verksamheter och hur det påverkar personer som tar del av de svenska trygghetssystemen.

– Sverige ska vara väl förberett när Storbritannien lämnar EU så att enskilda inte kommer i kläm och för att vi även i framtiden ska kunna ha ett stort utbyte mellan våra två länder, säger socialminister Annika Strandhäll.

Storbritannien och Sverige har stor ekonomisk rörlighet, flera företag har verksamhet i båda länderna och många personer flyttar mellan länderna för att arbeta och studera. Det finns därför behov av en fungerande samordning mellan de nationella trygghetssystemen, vilket i dag regleras inom ramen för EU-samarbetet. Detta behöver fungera även efter ett brittiskt utträde för att enskilda inte ska gå miste om förmåner och för att arbetsgivare inte ska behöva betala dubbla arbetsgivaravgifter.

Runt 100 000 svenskar bor och arbetar i dag i Storbritannien. En viktig förutsättning för dem och för goda möjligheter till utbyte mellan Sverige och Storbritannien är att det finns regler för exempelvis intjänande och utbetalning av ålderspension och tillgången till hälso- och sjukvård.

Med utgångspunkt i analyserna ska myndigheterna även lämna förslag på åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa en fungerande framtida samordning av de svenska och brittiska trygghetssystemen. Vidare ska Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten även bistå regeringen med relevant statistik på socialförsäkringsområdet kopplat till ett brittiskt utträde ur EU.

Uppdraget ska delredovisas den 31 januari 2018. Slutredovisningen av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast den 29 mars 2019.
 
Kontakt
Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
072-504 36 70
e-post till Victor Harju
Annika Strandhäll på sociala medier
Annika Strandhäll på Facebook 
Annika Strandhäll på Twitter 
Prenumerera på Socialdepartementets nyheter
Prenumerera via e-post 
Social­departementet på Twitter 

Ta del av hela pressmeddelandet på regeringen.se

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Annika Strandhäll om Socialförsäkringar
 
Publicerades: 30 september 2017