En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag äger ett antal aktier i ett vilande fåmansbolag som egentligen saknar större tillgångar, varför aktierna har obetydligt värde. Har inga kapitalvinster att kvitta en förlust mot (och väntar mig inte heller några inom överskådlig tid), men har förstått att jag kan skänka aktierna till min son, som gjort en reavinst under året, för att han ska kunna sälja aktierna med förlust (räknat på mitt ingångsvärde) och kvitta förlusten mot kapitalvinsten. Något man bör tänka på i samband med detta? En annan aktieägare har förklarat sig villig att köpa aktierna av min son för en symbolisk summa.

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  okt 04, 2008

  Hej Dominov!

  Naturligtvis måste detta dokumenteras noga. Ägarförändringarna skall t.ex. föras in i aktieboken. Om det finns aktiebrev, måste ägarförändringarna noteras även på dem. Avräkningsnotor måste upprättas och helst även undertecknas. '

  Kapitalförluster på andelar i fåmansföretag reduceras. De skall dras av till 5/6 alternativt 2/3. I det senare fallet gäller det kvalificerade andelar.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB