En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, jag har behov av en arbetsplats på annan ort. Kontorslokaler fungerar inte eftersom jag kommmer att bo längre perioder på orten. Och bostadsrätter fungerar inte eftersom juridiska personer i regel inte tillåts som ägare. Kan en variant vara att köpa en bostadsrätt privat och hyra ut till bolaget (förutsatt att föreningen godkänner förstås)?

Kan jag ta hela hyran och räntekostnader av bolaget? Kan jag även lägga på för möbler etc? Antar att jag får skatta för hyresinkomsten, finns det annat jag bör tänka på? 

1 Kommentarer
 1. anon
  lowtax
  apr 22, 2010

  Om du hyr ut din privatbostad (småhus och bostadsrätt) eller hyresrätt till din, eller någon närståendes, arbets- eller uppdragsgivare eller till eget bolag får du enbart avdrag för den ökning av kostnaderna som uthyrningen har medfört (din faktiska merkostnad). Det kan till exempel vara ökade kostnader för el, vatten eller uppvärmning. Detta gäller även när du hyr ut ditt garage till arbetsgivaren. Du har alltså inte rätt att göra det generella avdraget på 12 000 kr som annars medges vid uthyrning av privatbostad.
  Du kan beräkna överskottet på hjälpblankett SKV 2199. Överskottet tar du sedan upp i ruta 51 på Inkomstdeklaration 1.

  För att hyresintäkten ska tas upp som inkomst av kapital måste arbetsgivaren eller det egna bolaget hyra ett avskilt och, i ett hyresavtal, definierat utrymme i din bostad som arbetsgivaren eller bolaget förfogar över. I övriga fall beskattas ersättningen normalt som lön.

  Har arbetsgivaren eller det egna bolaget inte något behov av att hyra utrymmet ska du ta upp hyresintäkten som lön.

  Är hyran inte marknadsmässig ska den del av hyran som överstiger marknadsmässig hyra tas upp som lön.

  LowTax