En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag har enskild firma och undrar lite om periodiseringsfonder.

-ska man inte dra av den egna "lönen" innan periodiseringsfonden beräknas?

-betalar man ränta på pengarna i fonden?

mvh Petra

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  apr 07, 2008

  I Skatteverkets broschyr SKV 295 förklaras periodiseringsfonderna på följand sätt;


  Vad är periodiseringsfond?


  Reglerna om periodiseringsfonder betyder att du till

  en del kan skjuta upp beskattningen av inkomsten i

  näringsverksamheten

  till ett senare år. Du kan alltså

  få en viss skattekredit. Periodiseringsfond kan du

  också använda

  till att jämna ut resultatet mellan olika

  år och på så sätt få en jämnare beskattning. Om du

  t.ex. vet att du får en förlust ett visst år kan du tidigare

  år sätta av till periodiseringsfond, återföra fonden förluståret

  och på så sätt kvitta vinst mot förlust.

  Det belopp som satts av behöver du inte sätta in på

  något konto utan det kan användas fritt. Du får sätta

  av högst 30 % av inkomsten i näringsverksamheten

  beräknat på särskilt sätt, se nedan. Belopp som du

  satt av måste återföras till beskattning

  senast sjätte

  året efter det år att det sattes av. Du får återföra hela

  eller delar av beloppet tidigare. Avsatta belopp till

  periodiseringsfond är personliga och kan således

  inte föras åter av någon annan, t.ex. make. Du sätter

  av till periodiseringsfond i deklarationen,

  inte i bokföringen.


  Regler för att sätta av


  Du får dra av det belopp som du sätter av till periodiseringsfond

  från din inkomst av näringsverksamhet.

  Det belopp du satt av ett år blir en egen fond. Du får

  sätta av högst 30 % av inkomsten i näringsverksamheten

  korrigerat för ( Tips! Ha gärna blankett NE

  framme när du läser det här )

  + påförda egenavgifter för förra årets inkomster av

  näringsverksamhet

  + schablonavdrag för årets egenavgifter

  + ökning av expansionsfond

  + avdrag för pensionsförsäkringspremie och inbetalning

  på pensionssparkonto samt beräknad särskild

  löneskatt

  – sjukpenning och liknande ersättningar

  – återförda egenavgifter för förra årets inkomst av

  näringsverksamhet

  – minskning av expansionsfond.

  Det blir ingen räntekostnad för periodiseringsfonderna.