En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------

http://www.regeringen.se/sb/d/15441/a/181888

Pressmeddelande
2 december 2011
Finansdepartementet

Skatteverket kartlägger företag inom välfärdssektorn

Företag inom den skattefinansierade välfärdssektorn har ett särskilt ansvar att leva upp till företagsetik och god skattemoral. Regeringen har därför i dag lämnat ett uppdrag till Skatteverket att kartlägga och analysera förekomsten av skatteplanering i företag inom välfärdssektorn. I kartläggningen ingår att uppskatta frekvensen och omfånget av skatteplaneringen. Skatteplanering med ränteavdrag inom nämnda sektorer
ska uppmärksammas särskilt. Skatteverket ska även, utöver kartläggningen, särskilt granska företag inom denna sektor.

Uppdraget vad gäller kartläggningen av förekomsten av skatteplanering med
ränteavdrag ska redovisas senast den 30 april 2012.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Niklas Ekstrand, departementssekreterare
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 56 87

-------------------------
Läs mer
-------------------------

Webbutsändning: Maria Larsson, Anders Borg och Beatrice Ask kommenterar situationen i välfärdssektorn (http://www.regeringen.se/sb/d/15325/a/180238)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------

Uppdrag till Skatteverket angående välfärdssektorn
(http://www.regeringen.se/sb/d/14768/a/181887)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg