En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 06 december 2019

Skatterådgivare som utformar och tillhandahåller internationella skatteupplägg ska vara skyldiga att informera Skatteverket om uppläggen. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss som överlämnas idag.

- Skatteflykt och skatteundandragande kostar samhället stora summor och tar resurser från vår gemensamma välfärd. Nu dras snaran åt ytterligare kring de som skatteplanerar med en viktig lagändring som innebär att vi kommer få en bättre bild över strategier som används för att undvika att betala skatt, säger finansminister Magdalena Andersson.

Förutom att skatterådgivare blir skyldiga att informera Skatteverket om vissa gränsöverskridande arrangemang, innebär förslaget nya möjligheter för Sverige att automatiskt utbyta den här typen av information med andra länder i EU, eftersom förslaget följer ett EU-direktiv på området. Syftet är bland annat att ge skattemyndigheterna information om nya former av aggressiv skatteplanering i ett tidigt skede.

Skyldigheten att lämna uppgifter till Skatteverket ligger enligt förslaget främst hos skatterådgivare, men kan i vissa fall istället gälla den som använder den sortens arrangemang som blir rapporteringspliktigt. En särskild avgift ska enligt förslaget kunna tas ut om uppgifterna inte lämnas i tid till Skatteverket.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Håkan Gestrin
t.f. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Mobil 073-0382042
e-post till Håkan Gestrin