En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag/vi (min fru och jag) har i november 2006 sålt vår bostadsrätt eftersom vi planerade att flytta till Frankrike i April 2007 i samband med att vi gick i pension. Vi flyttade också den 1 April som planerat. Vi fick en reavinst på ca 190.000 SEK. Enligt den nya lagen beviljades vi preliminärt uppskov med reavinsten vilket vi var tacksamma för eftersom vi annars inte hade kunnat köpa någon ny bostad här i Frankrike. Nu hotar dock regeringen med att vi eventuellt kan komma att få betala årlig ränta på uppskovsbeloppet vilket jag förstår snart skulle fördubbla vår "skatteskuld" och i värsta fall om vi (som är pensionärer numera) skulle avlida så kommer arvingarna, våra barn, att drabbas av det Svenska skattesystemets hämnd i form av denna reavinst plus upplupna räntor. (Jag antar att man kommer att använda samma räntesats som man använder vid uppkomna skatteskulder??). Med andra ord skulle arvingarna aldrig kunna få någon nytta av arvet från oss. Huset skulle behöva säljas för att skatteskulden skulle kunna betalas och huset skulle inte kunna nyttjas av våra barn.

Nu undrar jag följande:

1. Bör vi istället "skatta av" reavinsten med påföljd att vi förmodligen måste låna ett större belopp till det nya huset men att vi därmed slipper eftersläpande skatteelände från Sverige. D.v.s. skall vi 2008 återföra hela reavinsten till beskattning inklusive det 10%-iga påslaget som myndigheterna bestämt skall tillkomma om man inte söker slutligt uppskov.

2. Vi sålde bostadsrätten (skrev på försäljningsavtalet) i november 2006. Innebär detta att vi senast 2 maj 2008 måste ha flyttat in i ersättningsbostaden? Byggaren har nämligen lite svårt att hinna med att slutföra bygget till detta datum pga den långa process med bygglov och tomtförsäljning som vi genomlidit härnere. Om jag läser regelverket riktigt så är det kalenderår som avses när man talar om att inflyttning skall ha skett senast två år efter försäljningen. Det blir ju inte två upplupna år den 2 maj, men formuleringen verkar avse "senast den 2 maj det andra kalenderåret" efter försäljningen. Kanske har jag missförstått reglerna?

Tacksam för råd av någon som vet.

/ Lars Å Loenne 

4 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  nov 19, 2007

  Hej Loe !

  Mitt svar grundar sig propositionen, som är lagd avseende bland annat ändringar beträffande reavinstregler m. m. 

  Den avgift staten kommer att ta ut enligt prop. är 0,5%, och ska då beräknas efter en schablonintäkt under inkomst av kapital med 1,67% av uppskovsbeloppet. I Ditt fall blir avgiften 950 kr/år  (190 000 x 1,67% x 30% (inkomst av kapital)).

  Sverige kommer att ha rätt, enligt prop., att beskatta personer bosatta utomlands utan väsentlig anknytning till Sverige - begränsat skattskyldiga - för ovannämnda kapitalinkomst/ränta. Sverige har sedan enligt de flesta dubbelbeskattningsavtal och dit hör bland annat avtalet med Frankrike, ingen rätt att beskatta ränta avseende en person som har hemvist i det andra landet och i detta fall Farnkrike.

  Din tolkning av senaste datum för inflyttning har Du tolkat korrekt d. v. s. i Ditt fall 2008-05-02.

  Jag hoppas Du kan flytta in i tid och få ett slutlig uppskov, som jag tror måste vara det bästa i Din situation.  

  Hälsningar/Hans

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  Loe
  nov 20, 2007

      Tack för rådet. Det känns skönt att få klara besked.

  mvh

  Lars Åke Loenne 

  Lars Loenne

 1. anon
  Loe
  nov 25, 2007

  Trots allt blev jag aningen förvirrad av  ditt svar Hans. Du skrev:

  "Sverige kommer att ha rätt, enligt prop., att beskatta personer bosatta
  utomlands utan väsentlig anknytning till Sverige - begränsat
  skattskyldiga - för ovannämnda kapitalinkomst/ränta. Sverige har
  sedan enligt de flesta dubbelbeskattningsavtal och dit hör bland annat
  avtalet med Frankrike, ingen rätt att beskatta ränta avseende en person
  som har hemvist i det andra landet och i detta fall Frankrike."

  Vad betyder egentligen detta i klartext? Betyder det att Sverige generellt har rätt att beskatta denna "ränteintäkt" UTOM för de länder de har dubbelbeskattningsavtal med, dvs Frankrike i detta fall?

   // Lars Loenne

  Lars Loenne

 1. anon
  Hans Larsson
  nov 26, 2007

  Hej Loe!

  Du får ursäkta att svaret kanske blev något kryptiskt. Jo, i vår interna skatterätt kommer Sverige  sannolikt få rätt att beskatta begränsat skattskyldiga (bosatta utomlands och utan väsentilg anknytning till Sverige) för denna schablonintäkt "ränta". Övriga ränteintäkter från Sverige kan Sverige inte beskatta då det gäller de som är begränsat skattskyldiga i Sverige.

  Om man nu är bosatt utomlands och begränsat skattskyldig i Sverige och har hemvist (bosättning) enligt dubbelbeskattningsavtal i det andra landet, så innebär detta normalt att alla slag av ränteintäkter från Sverige endast får beskattas i det land man nu är bosatt.

  Jag hoppas, att jag uttryckt mig något klarare nu. Om inte så får Du höra av Dig.  

  Hälsningar/Hans

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se