En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej1

Jag är delägare i ett AB och vi skall snart göra vårt första bokslut.

Villka regler gäller vid användande av aktiekapital?

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  nov 17, 2007

  Hej Makasi!

  I ett företags balansräkning redovisas tillgångar och skulder. Skillnaden mellan dem är lika med eget kapital. Alltså: Summa tillgångar - summa skulder= eget kapital.

  I ett aktiebolag delar man sedan in eget kapital i Aktiekapital, bundna reserver, balanserade vinst eller förlust och årets vinst eller förlust.

  Om summa eget kapital pga. förluster understiger hälften av aktiekapitalet brukar man säga att halva aktiekapitalet är förbrukat. I sådana fall måste revisorn omedelbart tillkallas. I regel måste man då upprätta s.k. kontrollbalansräkning. Om detta inte sköts på rätt sätt hotar konkurs och personligt betalningsansvar för styrelseledamöterna.

  Du kan omdisponera Dina tillgångar i aktiebolaget utan att eget kapital påverkas. Du kan t.ex. använda likvida medel för att bekosta investeringar. Däremot måste man vara försiktig med kostnader. Om förluster uppstår, är det lätt hänt att halva aktiekapitalet snabbt förbrukas.

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB