En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Enligt ett aktieägaravtal ska aktieägarna till de holdingbolag som äger rörelsebolaget vara berättigade till lön om sammanlagt fem miljoner kronor vardera, att utbetalas med en miljon årligen. Mina frågor är:

1. Ska denna utfästelse om lön även undertecknas av rörelsebolaget, eller räcker det att det framgår i aktieägaravtalet?

2. Ska sådan utfästelse om lön uppbokas i bokföringen? Dvs. som en form av löneskuld (jag förmodar dock att hela beloppet ej kostnadsförs direkt)? Vad blir motkonto till skulden?

3 a. I händelse av att rörelsebolaget likvideras innan de sammanlagda tio miljonerna har utbetalts; kan parterna därvid komma överens om att respektive holdingbolag övertar dessa löneutfästelser, så att återstående lön utbetalas av holdingbolagen i stället?

3 b. Kan respektive holdingbolag skattefritt motta belopp motsvarande återstående bruttolön (5 milj. minus redan utbetald lön) samt beräknade arbetsgivar- o sociala avgifter (även om holdingbolagen innehar olika stora andelar i rörelsebolaget, t.ex. ena äger 20% andra 80%)?

Mvh,
Neo

2 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  mar 05, 2024

  Hej Neo!

  1 Min bedömning är att det torde vara bra att även rörelsebolaget undertecknar detta avtal då det är rörelsebolaget som återtar sig förpliktelsen.

  2 Detta är en skuld som bolaget har så det ska bokföras. Jag vågar dock inte svara på vad motkontot ska vara.

  3a Då ägarna äger holdingbolaget så torde detta inte vara ett problem.

  3b Enda sättet som jag ser är att detta överförs som utdelning från rörelsebolaget och då sker det utifrån ägarandelen.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  neogj
  mar 05, 2024

  Tack för svar!

  <p>Neo</p>