En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 16 februari 2024

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om sänkt skatt på snus samt höjd skatt för bland annat cigaretter och röktobak. Förslagen aviserades i budgetpropositionen för 2024.

Skatten på tobakssnus är i dag klart lägre än skatten på cigaretter och röktobak, eftersom cigaretter och röktobak bedöms utgöra en större hälsofara. Denna skillnad bör återspeglas ytterligare och det finns därför skäl att sänka skatten på tobakssnus med cirka 20 procent. Det innebär att priset på en dosa snus förväntas sänkas med cirka 3 kronor.

– Hälsoeffekterna varierar stort mellan snus och exempelvis cigarretter. Det är mot ljuset av detta fullt rimligt att återspegla den skillnaden även i skattepolitiken så att det mer hälsosamma alternativet blir cirka tre kronor billigare, säger ekonomisk-politisk talesperson för Sverigedemokraterna Oscar Sjöstedt

Regeringen föreslår även att skatten på de flesta tobaksprodukter, inklusive cigaretter och röktobak, ska höjas med cirka 9 procent. Eftersom inflationen den senaste tiden har varit högre än tidigare prognoser har skatten för 2024 blivit lägre än om de senaste två skattehöjningarna inte hade genomförts. De höjningarna har därmed inte fått den avsedda effekten. En höjd skatt och därmed högre priser på cigaretter och röktobak kan bidra till att minska rökningen.

Regeringen föreslår inga förändringar av skatten för tobaksfritt snus eller e-vätskor men bedömer att det finns skäl att dessa skatter årligen ska räknas upp med inflationen, vilket redan i dag sker för tobaksprodukter. På så sätt kommer förhållandet mellan skatterna på tobak och nikotin att vara samma över tid.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2024.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Oskar Cavalli-Björkman
Presskontakt för Sverigedemokraterna
Mobil 072-208 43 33

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström

Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg