En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Aktievinstutflyttningar av fåmansbolag stoppade

Frågan om förhållandet mellan den interna skatterätten och våra skatteavtal är sedan en tid glödhet för att inte säga infekterad. Det har lett till att alla skatteupplägg där fåmansbolagsägare genom att flytta utomlands tidigare undgått beskattning vid avyttring av sina bolag har stoppats enligt förhandsbesked i Skatterättsnämnden.