En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 14 februari 2022

Regeringen avser att inom kort lämna in en ansökan till EU-kommissionen om fortsatt statsstödsgodkännande för att skattebefria höginblandade flytande biodrivmedel i 10 år.

Bland de höginblandade flytande biodrivmedlen finns exempelvis etanolbränslet E85 och RME, som tillverkas av raps. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Användning och produktion av hållbara biodrivmedel bidrar till att uppfylla Sveriges energi- och klimatpolitiska mål och regeringens utgångspunkt är därför att nuvarande skattebefrielse bör förlängas.

Sverige nuvarande statsstödsgodkännande för skattebefrielse av höginblandade flytande biodrivmedel löper ut den 31 december 2022. EU-kommissionen presenterade i december 2021 nya miljöstödsriktlinjer som utgör det regelverk som kommissionen tillämpar för att godkänna dessa typer av statliga stöd. Riktlinjerna innehåller många och i vissa fall komplicerade villkor, men regeringen menar att ändringarna i riktlinjerna bör stärka Sveriges möjligheter att ha kvar skattebefrielsen för höginblandade biodrivmedel i sin nuvarande utformning. Regeringen avser därför att lämna in en ansökan till EU-kommissionen inom kort.

För att säkerställa att höginblandade biodrivmedel inte står helt utan någon form av stöd efter den 1 januari 2023 remitterades ett förslag om att införliva de höginblandade biodrivmedlen i reduktionsplikten. Remisstiden för den remitterade promemorian går ut den 14 februari 2022. Remissinstansernas svar kommer nu att beredas.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio