En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 31 maj 2021

Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har idag överlämnat sitt betänkande till finansmarknadsminister Åsa Lindhagen.

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå reformer för att ytterligare stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Framför allt har utredningen sett över olika former av informationsdelning mellan både myndigheter och privata aktörer samt analyserat den svenska tillsynsstrukturen på området, inklusive förutsättningarna för Finansinspektionens tillsyn.

- För regeringen är arbetet med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism prioriterat. Det är angeläget att myndigheterna och aktörer i privata sektorn har de verktyg som de behöver. Utredningens betänkande kommer att utgöra ett viktigt underlag för regeringens fortsatta arbete på området, säger Åsa Lindhagen.

Utredningen lämnar ett antal förslag och bedömningar, framför allt:

Att det införs en möjlighet till en särskilt beslutad samverkan, inom vilken exempelvis myndigheter och banker ska kunna utbyta vissa uppgifter som annars omfattas av sekretess eller annan tystnadsplikt.
Att i fler fall än idag ska olika företag kunna utbyta uppgifter med varandra om misstankar som rör penningtvätt och finansiering av terrorism.
Att ytterligare resurser behövs för Finansinspektionens tillsyn av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Utredningen bedömer vidare att den existerande tillsynsstrukturen, där sju myndigheter och Sveriges advokatsamfund har tillsynsansvar för olika branscher, i huvudsak är ändamålsenlig. Utredningen lämnar också förslag som syftar till att underlätta och stärka myndigheternas tillsyn.

Utredningen utgör punkt 34 i regeringens 34-punktsprogram för åtgärder mot gängkriminaliteten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Daniel Dickson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-8208489
e-post till Daniel Dickson