En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vill mest kolla att jag förstått CFC Lagarna korrekt 

1. Det är "dåligt" att anses som "lågbeskattad" - Det innebär att jag kommer behöva betala mellanskillnaden mellan skatten jag betalat i land X och här i Sverige, (till skatteverket) för att uppfylla 22% gränsen för företag. 

2. Företaget är "skattebefriat" från Sverige om; Det inte skattats för mindre än 55% av Sveriges gräns för företag, just nu 22% - dvs att jag kan betala 12.1% i skatt och inte anses som lågbeskattad i Sverige.. Undantagen är om företaget driver verskamhet som  - Försäkringsbolag, finansiella verskamheter (banker t.ex.)

3. Om jag då driver ett konsult-företag i Liechtenstein med 12.5% i företags-skatt - företaget gör vinst - så ska vinst-skatten endast betalas i Liechtenstein.

4. Med dubbel-beskattningsavtalet med Liechtenstein - så bör jag som privatperson inte behöva betala någon (Svensk) skatt på lönen från företaget. - Vad gäller utdelnings-skatten, ska den betalas i Sverige, eller Liechtenstein?

5. Om utdelningen-skatten nu ska betalas i Sverige och företaget beräknas som fåmansföretag (enligt Svensk mening), så bör 3:12 reglerna vara giltiga? 

 

Edit:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/382856.html?date=2020-03-18 Enligt detta så bör jag vara skattebefriad från utdelningar från företaget - eller har jag missat någonting? 

2 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  okt 20, 2020

  Hej!

  1 CFC lagstiftningen är gjord för att vara så ofördelaktig som möjligt. Om som fysisk person äger ett CFC bolag så får du skatta för vinsten i företaget som överskott av en passiv enskild näringsverksamhet dvs den beskattas på samma som lön och sen även betala sociala avgifter i form av särskild löneskatt.

  2 Det stämmer att om den utländska skatten högre än 55 procent av den svenska bolagsskatten så är det inget CFC bolag. Tänk på att den svenska bolagsskatten är 21,4 procent i år och kommer att sänkas till 20,6 procent nästa år.

  3 Det stämmer.

  4 Bor du i Sverige så ska lönen beskattas i Sverige om du inte omfattas av sexmånadersregeln. Utdelningen ska också beskattas i Sverige så länge du inte definitivt flyttat utomlands. Länken som du skickat gäller bara om ägaren är ett svenskt aktiebolag.

  5 Är det ett fåmansbolag som du äger aktier i så ska 3:112 reglerna tillämpas.

  Om du bor i Sverige och arbetet utförs i Sverige så tänk på att reglerna om fast driftställe kan bli aktuella.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  okt 21, 2020

  Kloka ord dvs skit I cfc bolag!

  <p>Mats</p>