En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Är lite intresserad av om/på vilket sätt följande förfaringssätt kan/bör se ut:

Ponera att det finns 1 Aktiebolag (AB 1) och 2 privatpersoner X och Y.

* X äger 100% av aktierna i AB 1

* X har också en omfattande privat fordran på AB 1 (dvs. X har lånat ut skattade pengar till aktiebolaget)

* Dessvärre har AB1 genom åren förlorat en hel del pengar och har i dagsläget ingen möjlighet att amortera på skulden till X. (Eget kapital dock ok)

* Av olika anledningar kommer AB1 under person X ägarskap/ledning inte ha några möjligheter att skapa lönsamma affärer och därmed skapa förutsättningar för att kunna amortera skulden till X

Dock skulle AB1 under person Y's ägarskap/ledning eventuellt kunna skapa möjligheter att generera intäkter och vinster.

Y skulle kunna köpa aktierna i AB1 till en överenskommen köpeskilling (t.ex. 1 krona), men skulle person Y även kunna köpa person X fordran på AB1? Om svaret är ja, står det X och Y fritt att sätta vilket pris som helst på fordran (mellan 0 och 100% av skulden)? När fordran är övertagen, har person Y fullständiga möjligheter att låta AB1 amortera på den privata skulden tills dess att den är betald (förutsatt att AB1s finanser/likviditet tillåter amortering samt att bolaget skattat fullt ut för den vinst som krävs)? Dock torde amorteringen till person Y vara skattefri?

/Anders

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    jun 17, 2014

    Hej Anders

    Ja, Y kan köpa X fordran på AB 1. Värdering till marknadspris. Varje amortering från AB 1 till Y anses som avyttring av en del av fordringsrätten. Kapitalvinst uppkommer därför när amorteringen överstiger köpeskillingen för fordringsrätten. Liknande fall fast med omvandling av fordran till villkorat aktieägartillskott har prövats mot skatteflyktslagen. I ett fall gick det bra, i ett annat ansågs skatteflyktslagen tillämplig på grund av kringgående av 3:12-reglerna.