En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 08 maj 2024

Regeringen har beslutat ett en utredare ska se över om reglerna om frivillig beskattning för moms vid uthyrning av lokaler ska utvidgas till fler situationer än idag. Utredaren ska också bedöma hur momsreglerna om justering av tidigare gjorda avdrag vid fastighetsförsäljning ska ändras för att bli förenliga med EU-rätten och i det sammanhanget överväga frivillig beskattning vid försäljning av fastighet.

Fastighetsägare behöver som huvudregel inte lägga på moms vid försäljning och uthyrning av fastigheter. En fastighetsägare kan dock under vissa förutsättningar välja att lägga moms på hyran och därmed få rätt till avdrag för momsen på sina kostnader, så kallad frivillig beskattning.

I vissa fall finns dock inte en sådan möjlighet, exempelvis vid uthyrning till ideella föreningar. Det innebär att det är mer kostsamt för en fastighetsägare att hyra ut till sådana organisationer, vilket medför att vissa hyresvärdar inte vill hyra ut sina lokaler i de fallen. Regeringen har därför beslutat att en utredning ska se över om reglerna om frivillig beskattning för moms vid uthyrning av lokaler ska utvidgas till att omfatta fler situationer än idag.

Utredaren ska även se över reglerna om justering av tidigare gjorda avdrag vid försäljning av fastighet. Översynen görs mot bakgrund av en dom från EU-domstolen (den s.k. Sögård-domen), som slår fast att de svenska reglerna inte är förenliga med EU-rätten. Utredaren ska i samband med det överväga om en möjlighet till frivillig beskattning vid försäljning av fastigheter kan införas för att lindra effekterna av ändringen.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 januari 2026.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström

Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg