En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej och tack för en utmärkt Q&A-sida

Jag bor för närvarande i Sverige och äger min bostadsrätt och jobbar internationellt där jag knappt tillbringar 100 dagar om året i Sverige. Jag är frånskild sedan 6 år och har ett barn i det äktenskapet som jag inte har vårdnaden av (modern har ensam vårdnad). Jag träffar dock mitt barn regelbundet.

Nu har jag blivit erbjuden en tjänst på ett internationellt företag med bas, anställning och lön i Dubai. Då jag har svårt att förstå korrelationen mellan ettårsregeln/sexmånadersregeln och obegränsat skattskyldig så önskar jag få lite klarhet. Jag har inte för avsikt att vara i Sverige mer än 70 dagar om året.

Jag har läst tidigare HD dom där en man jobbade i England och 60 dagar om året tillbringade tid i Sverige med sitt barn (frånskild)

Jag önskar förstå om jag måste sälja min bostadsrätt innan utflytt/jobb för att anses som begränsat skattskyldig?

Om jag är begränsat skattskyldig i Sverige kan jag då tillbringa mer än 72 dagar om året i Sverige?

Om jag anses som obegränsat skattskyldig i Sverige när jag utför mitt jobb i Dubai kan jag då åberopa ettårsregeln och därmed inte skatta för min utlandsinkomst i Sverige

4 Kommentarer
 1. anon
  matgus3
  aug 24, 2019

  Goda frågor.  (** Borttagen text från forumadministratör **) Själv ser jag ej heller skillnaden mellan 6 och 12 månadersregeln förutom när det gäller deklarationsplikt av arbetsinkomst och kapitalinkomster på i utlandet insparade pengar. Beträffande begränsad eller ej så torde bostadsrätt såväl som barn spela roll. Barn kanske inte i ditt fall då du inte har vårdnaden. Kniviga frågor Daniel ))) 

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  aug 24, 2019

  Och Daniel, notera också att inget avtal existerar mellan Dubai och SE.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  aug 25, 2019

  Hej!

  Ettårsregeln innebär att den utländska lönen är skattefri i Sverige om vistelsen och arbetet i ett och samma land överstiger ett år. Man har rätt att vistas upp till 72 dagar per tolvmånadersperiod i Sverige. Då du kommer att vistas mindre än 72 dagar i Sverige så torde du kunna tillämpa ettsårsregeln. Dock råder det frågetecken hur många dagar du får vistas i andra länder än Dubai och Sverige då kravet är att man ska vistas och arbete i samma land. Mitt råd brukar därför att vara att man undviken att vistas mer än 72 dagar utanför Dubai. Ettårsregeln gäller så länge du är obegränsat skattskyldig dvs så länge du har kvar bostadsrätten.

  Om du skulle vara begränsat skattskyldig dvs att du inte har kvar bostadsrätten i Sverige, så finns det ingen regel för hur många dagar du får vistas i Sverige dvs det kan vara mer än 72 dagar. Det man får tänka på är att om vistelsen i Sverige överstiger sex månader så anses du vara obegränsat skattskyldig i Sverige då du vistas i Sverige stadigvarande. Endast barn i Sverige har normalt sätt inte setts som att man har väsentlig anknytning till Sverige.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  D Andersson
  aug 25, 2019

  Hej!

  Helt rätt Mats, Sverige har inget skatteavtal med Dubai vilket leder till att man bara kan titta på Svenska regler.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB