En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Vänligen svara omgående om det finns något jag kan göra för att hjälpa äldre person, som blivit sjuk i livsvarlig terminal sjukdom, men öberlevde efer operation och långvarig behandling.Då hen förvärsarbetat heltid i 49 år, så efter 2 månader av kontroller under lupp, fylla i tjugotals anketter, blanketter och intyg- utbetalades sjukpengen. Det dtrogs schablon-30% skatt. Efter skatteberäkningen för inkomståret 2018- plussades. förvärsinkomsten under 2018 före sjukdomen samt några pensionsutbetalningar- kvarskatten blev 150% av den utbetalda sjukpengen som alltså helt försvann med råge. Personens sjukdom kommer med säkerhet åtekomma- och är dödlig. V.g. svara omedelbart om det finns sätt ta bort eller reducera kvarskatten?

Inkomster under 2018 bestod av 45% förvärvsarbete, 45% pension , 10 % sjukpeng

Tack på förhand för omedelbart svar

 

 

 

3 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  jun 12, 2019

  Hej!

  Tyvärr går det inte att få bort kvarskatten.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  jun 15, 2019

  Sjukpenningen är INTE expropierad, den är progressivt beskattad - såsom gäller samtliga ! Själv har jag utan bosättning, med barn i USA, blivit skattad via självrättelse till över 100 procent.  Trots att den inkomsten härrörde från kapital (30  procent) skattad progressivt dessförinnan. Vänligen svara OMGÅENDE, förstår du ? Vill du göra SE till ett stort lidande Syria Camp ? Jag tror på fri migration, men även att man tar hand om sig själv och sina nära. Svara OMGÅENDE att du förstår ? Inom civilisationen finns det nämligen även regler om hur man uttrycker sig ! Särskilt när man söker gratis skatterådgivning in stupid Sweden !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  jun 16, 2019

  Vem betalade för din väns sjukvård . Vänligen svara omgående !

  <p>Mats</p>