En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

~~Skatteverket – Sveriges største skattesmitare!

Et statlig selskap som ser ut for å være totalt fri for alt som har med ærlighet moral og etikk å gjøre.
Alt vris og fortolkes til Skatteverkets fordel, under mottoet: Går det så går det.

I årevis kan de drive å tuske til seg skatt som de over hodet ikke har rett til.
At de kan holde på i årevis skyldes at dette forvaltningsrettsapparatet fungere som deres forlengede arm. En Kalle Anka rett i følge ledende svenske skattejurister.

I ren Mafiastil opererer de. Denne rettsavdelinga og dette Obligatoriske Omprøvningsbeslutet,- et rent narrespill.

Milliarder på milliarder har de hentet inn ulovlig.
Bare fra norske pensjonister bosatt i Sverige, har de ranet til seg milliardbeløp.

Så mitt spørsmål til panelet, siden jeg ser at der er noen med lang fartstid i Skatteverket:

Skjems dere ikke hva dere har vært med på?
Dere kan umulig ha unngått å oppdage at Skatteverket notorisk har handlet som en ren svindler mot folket.

Jeg skal følge opp litt senere med mange eksempler for å vise hva Skatteverket har stelt i stand.

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  apr 23, 2014

  Hej Per-Johan!

  Skatt rör ofta upp känslor! Det är inte så konstigt när man känner sig mer eller mindre bestulen.

  Skatt tas ut efter regler som bestäms av Sveriges riksdag i demokratisk ordning. Dessa regler ska sedan tolkas och tillämpas av Skatteverket och domstolarna.

  När reglerna tillämpas formellt leder de ofta till orimliga resultat. Det är nog de flesta överens om. Samtidigt bör ALLA som befinner sig i samma situation behandlas lika. Det är nog också de flesta överens om. För att det ska ske måste reglerna tillämpas formellt, dvs. efter regelns ordalydelse och inte efter respektive handläggares godtycke.

  Här finns alltså två argument som står mot varandra. Formell tillämpning leder ofta till orättvisa resultat å ena sidan. Samtidigt är - å andra sidan - formell tillämpning en förutsättning för att alla som befinner sig i samma situation ska behandlas lika.

  Hur kommer man då till rätta med sina skatteproblem? Det finns som jag ser det fyra sätt:

   

  1. De flesta accepterar reglerna och hur de tillämpas. (Suck!)
  2. En del anpassar sig efter reglerna och ändrar sitt beteende i något avseende. Det kallas skatteanpassning eller skatteplanering.
  3. En del överklagar.
  4. En del försöker påverka sina politiker till att ändra regler som ger särskilt orättvisa resultat.

  Själv har jag varken arbetat på Skatteverket eller i någon domstol. Jag lärde mig skatterätt på Handelshögskolan i Göteborg en gång. I övrigt har jag lärt mig genom arbete i det privata näringslivet. Jag har alltså inget personligt att försvara vad gäller det Du klagar på. Ändå vill jag ta Skatteverkets personal i försvar. De är satta att tillämpa regler beslutade av Sveriges riksdag. De måste tillämpa dem formellt. Om respektive handläggare tolkade reglerna enligt sin egen personliga uppfattning om vad som är rättvist, skulle människor i samma situation få betala olika mycket i skatt, vilket naturligtvis inte skulle vara acceptabelt. Då är det i stället politikerna man ska klaga på och förmå dem att ändra reglerna så att de ger mer rättvisa resultat.

  Därmed var det nog om den formella tolkningen av reglerna. Nu över till mottaglighet respektive oemottaglighet för bevis.

  Även jag kan vara kritisk mot Skatteverket. Det som särskilt retar mig är att alltför många handläggare efter att ha tagit ställning i ett ärende sedan är fullständigt oemottagliga för bevis som den skattskyldige (eller hans ombud) framför. Det kvittar hur övertygande bevisningen är. Dessa handläggare är prestigebundna. Det tycks inte heller ingå i Skatteverkets utbildningsprogram att handläggarna ska vara mottagliga för bevis som går dem emot. Då återstår bara att överklaga! Det är beklagligt, eftersom det kostar både de enskilda och Skatteverket mycken möda och pengar alldeles i onödan. Jag vill dock betona att många handläggare på Skatteverket är mycket korrekta och lägger ned ärenden om den skattskyldige presenterat övertygande bevisning. Det är helt enkelt på det sättet att Du är mycket beroende av vilken handläggare Du fått till Ditt ärende.

  Skattepunkten AB hjälper gärna till med såväl skatteanpassning som överklaganden. Ring gärna 031 711 20 70 för att få en uppfattning om vad det skulle kosta, om vi hjälper Dig med Dina skatteproblem!

   

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB