En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Har i efterhand rapporterat in norska, där fullskattade, inkomster under åren 2012-2016. Nu vill skatteverket veta min hemvist då, via svar om stadigvarande bostad, affär/person/familjeförbindelse

Jag var mer än 6 mån/år i Norge, hade en bostad i Oslo (kollektiv) men också kvar min lägenhet i Sverige där vuxet barn bodde /hyrde av mig. Henne reste jag hem till 1 helg/mån, då hon ibland behöver hjälp.

På frågan om var jag kände mig mest hemma, vilket skatteverket också vill veta, är svaret Norge. Där hade jag vänner och arbete alltid raka heltidsveckor, med samma slags ledighet som norrmän (förskola, terminsvikariat)

Jag var hemma mellan mina olika jobb ibland, periodvis. Ofta under sommaren.  Fick då av min a-kassa ersättning.
Denna ersättning var helt klart med, arbetsförmedlingen visste att jag jobbade i Norge.

Hur kommer jag troligast bedömas?
Vill veta konsekvenserna av hemvistbedömningar.

a) Beskattningsskyldig i båda länder? Måste jag själv kontakta Norge för avräkning av skatt som ska betalas i Sverige? Är det en stor process för mig? Förlorar jag pengar?  (Modest lön - årligen mellan 155.000 och 400.000 nrk)

b)  Vid bedömning endast norsk hemvist/beskattning ? Är jag då tvungen skatta norskt för de akasseperioder i Sverige, mellan de norska jobben, då jag varit hemma i Sverige under kanske 1-2 månad?
c) .Eller blir jag kanske rent av skyldig att betala tillbaka akasseersättning för att jag anses haft hela min tillhörighet i Norge?

d) får det konsekvenser för pension?

9 Kommentarer
 1. anon
  matgus3
  nov 01, 2018

  Wow. Utgå från sämsta utfall. Blir roligt att se hur Daniel svarar ! Men tror inte att de tar din A kassa retroaktivt ))))

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  nov 01, 2018

  Hej!

  Hemvisten avgörs i första hand i vilket land du anses ha en bostad som står till ditt förfogande. I ditt fall skulle därför min bedömning vara att du endast har hemvist i Norge då din svenska bostad inte står till ditt förfogande (den hyrs ut) dvs du har ingen stadigvarande bostad i Sverige.

  Att du har hemvist innebär att dina norska inkomster endast ska beskattas i Norge. Sverige kan endast beskatta de inkomster som kommer från Sverige. Om a-kassan kommer från Sverige så får Sverige beskatta A-kassan. Den ska dock även redovisas i Norge. För att undvika dubbelbeskattning ska Norge avräkna den svenska skatten. Huruvida a-kassan ska återbetalas bestäms av din a-kassa.

  Du arbetet är utfört i Norge ska inkomsten vara pensionsgrundande i Norge.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  nillen
  nov 02, 2018

  Tack snälla Daniel

  <p>Nillen</p>

 1. anon
  nillen
  nov 04, 2018

  Fråga till Daniel: Hur avräknas  skatt? Görs det automatiskt, efter signal från skatteverket, eller får man själv lov att dra igång den processen i det andra landet?  Betyder det, att om beslut om hemvistland ändras efter en rättelse, så kan man vara 100%  säker på att det i allafall inte blir dubbet beskattat. Kanske bara lite skillnad, eftersom olika länder har olika skatter. Men aldrig dubbelt. Citat från Skatteverket:   "I de fall då en inkomst får beskattas i båda länderna undanröjs dubbelbeskattningen genom att staten i vilken du har hemvist avräknar ett belopp motsvarande den inkomstskatt som betalats i den andra staten från skatten på inkomsten". Hur fungerar det rent praktiskt? Är det Skattemyndigheten som gör detta automatiskt?  Och vad betyder ordet får (sjunde ordet) i meningen i citatet? Det låter ju som om det ändå är möjligt att dubbelbeskatta?Svårt att  förstå detta. En generell fråga alltså.

   

   

  <p>Nillen</p>

 1. anon
  nillen
  nov 05, 2018

  Fråga till Daniel: Hur avräknas  skatt? Görs det automatiskt, efter signal från skatteverket, eller får man själv lov att dra igång den processen i det andra landet?  Betyder det, att om beslut om hemvistland ändras efter en rättelse, så kan man vara 100%  säker på att det i allafall inte blir dubbet beskattat. Kanske bara lite skillnad, eftersom olika länder har olika skatter. Men aldrig dubbelt. Citat från Skatteverket:   "I de fall då en inkomst får beskattas i båda länderna undanröjs dubbelbeskattningen genom att staten i vilken du har hemvist avräknar ett belopp motsvarande den inkomstskatt som betalats i den andra staten från skatten på inkomsten". Hur fungerar det rent praktiskt? Är det Skattemyndigheten som gör detta automatiskt?  Och vad betyder ordet får (sjunde ordet) i meningen i citatet? Det låter ju som om det ändå är möjligt att dubbelbeskatta?Svårt att  förstå detta. En generell fråga alltså.

   

   

  <p>Nillen</p>

 1. anon
  D Andersson
  nov 05, 2018

  Hej!

  Avräkning är något du måste begära själv i det land som ska avräkna skatten, i normalfallet hemvistlandet. Du behöver även förse hemvistlandets skatteverk med de uppgifter som är relevanta, oftast deklaration och slutskattebesked.

  Ordet ”får” innebär i praktiken att båda länderna beskattas inkomsten, för att undvika dubbelbeskattning så ska det ena landet avräkna det anda landets skatt.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  nillen
  jan 24, 2019

  Matgus3, vad menar du med sämsta möjliga utfall? Menar du Skatta i genomsnitt 100 tusen varje år av dessa 5 åroch skaffa  juristhjälp för att få tillbaka den norska skatten efter all den här långa tiden? Hjälp och gulp, tänk om utfallet blev så! Eller gillar du bara att skrämmas?

   

  <p>Nillen</p>

 1. anon
  matgus3
  jan 28, 2019

  It can be worse ! And you are not living in a state of justice or law

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  jan 28, 2019

  I övrigt, existerar inte avtal kan du bli dubbelt beskattad. Även vid avtal om dy själv inte agerar och påvisar. Mitt råd är därför att föytta alternativt att vägra arbeta. Sossarna försörjer dig i så fall . Eller MP )))))))

  <p>Mats</p>