En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Jag är sedan tre år bosatt i Förenda Arabemiraten och arbetar där. Då jag har kvar hus i Sverige och hyr ut huset har vi hittlls räknats som obegränsat skattskyldiga i Sverige men använder ettårsregeln för att slippa betala skatt på min arbetsinkomst i Sverige, vi betalar givetvis skatt på hyresintäkterna. Min första fråga är om det går att räknas som begränsat skattskyldig även om man fortsätter att ha kvar hus i Sverige och då bara beskattas på hyresintäkter eller andra inkomster som uppkommit i Sverige?

Andra frågan gäller om jag startar ett företag utanför Sverige, tex i Nevis, dvs ett Offshorebolag. Kan löner och utdelning på något sätt komma att beskattas i Sverige även fast jag är fortsatt bosatt i Förenade Arabemiraten. Och hur tar jag upp utdelning från detta bolag i min inkomstdeklaration?

Mycket tacksam för svar!

 

6 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  sep 04, 2018

  Hej!

  Det finns en gammal dom som säger att man är begränsat skattskyldig i Sverige upp till fem år efter flytten om den enda anknytningsfaktorn är ett hus i Sverige. Om du dock skulle ha andra anknytningsfaktorer så som företag etc i Sverige så spelar dock bostaden fortfarande roll när man ska bedöma om du har väsentlig anknytnings till Sverige.

  Så länge du är obegränsat skattskyldig i Sverige så ska alla inkomster beskattas i Sverige oavsett från vilket land de härrör om det inte finns något undantag. För utdelning så finns det inga undantag utan det ska beskattas på samma sätt som om det vore ett svenskt bolag dvs de särskilda regler som finns om fåmansbolag kan bli aktuella för dig. Om det utländska bolaget inte betalar skatt eller skatten är väldigt låg så kan CFC reglerna bli aktuella dvs du får skatte för bolagets resultat som enskild näringsverksamhet.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  sep 04, 2018

  Mao, sälj till din familj, dvs din SE bostad ! Sedan kan de hyra ut tills du kommer tillbaka. Själv sålde jag bara rubbet och gav bort de facto. My sister and brother will nevr give back, that is how they are ! Men har du en god vän och advokat who will not but fuck you, I am sure there is a way !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  molle
  sep 06, 2018

  Tack så mycket för svar!

  Hyresintäkterna från huset är inga större belopp och jag har inga problem att betala skatt heller. Men eftersom jag bor i Förenade Arabemiraten och genom ettårsregeln inte betalar inkomstskatt så undrar jag om även inkomst från eget företag såsom utdelning också blir skattefritt genom ettårsregeln.

  Eftersom jag fortfarande är inom 5 år från utflytt så kommer jag alltså räknas som obegränsat skattskyldig men ettårsregeln gör att jag slipper undan skatten ändå. Vad blir skillnaden för mig när jag bott utomlands i mer än fem år och således blir begränsat skattskyldig?

 1. anon
  molle
  sep 06, 2018

   

  Jag läste om ditt svar Daniel och nu såg jag att du skrev att det inte finns något undantag för utdelning från bolag, jag antar att det då även gäller ettårsregeln.

  Skulle det då vara bättre att ha en lön från företaget vilken då borde kunna bli undantagen skatt enligt ettårsregeln?

  Då jag bor utomlands känns det mer naturligt att ha mitt företag utomlands också, på många ställen då man har offshorebolag blir det ju heller ingen bolagsskatt men är det så att så länge jag är obegränsat skattskyldig i Sverige så kan mitt företag komma att beskattas enligt CFC-reglerna?

  Hur ändras detta i så fall efter femte året då jag borde kunna anses som begränsat skattskyldig?

   

 1. anon
  D Andersson
  sep 06, 2018

  Hej!

  För utdelning så gäller inte ettårsregeln utan denna skulle beskattas i Sverige.

  För att undvika svensk skatt så skulle det vara bättre att du tar ut lön då denna är skattefri enligt ettårsregeln.

  Om du är obegränsat skattskyldig så träffas du av CFC reglerna dvs du kommer att få skatta för bolagets inkomster som passiv näringsverksamhet. CFC reglerna gäller endast obegränsat skattskyldiga så efter 5 år upphör denna beskattning.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  molle
  sep 06, 2018

  Tack Daniel, mycket uppskattad hjälp!