En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen har i dag överlämnat en remiss till Lagrådet med ett förslag om att förbättra brottsbekämpande myndigheters tillgång till information från finansiella företag inom ramen för förundersökningar. Framöver ska det vara tydligt att informationen ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form.

– När myndigheterna kan få informationen snabbt och elektroniskt ökar vi effektiviteten i brottsbekämpningen och gör det svårare för brottslingarna att dölja sina medel, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Redan i dag ställs det krav på de finansiella företagen, genom de lagar som reglerar dem, att på begäran av förundersökningsledare lämna ut finansiell information, t.ex. om kontohändelser och transaktioner. Syftet med regeringens förslag är att specificera i lagarna att informationen ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form. På så sätt undviks långa väntetider och tidskrävande arbete som kan följa av att informationen lämnas ut sent och i pappersform.

- Förslaget kan läggas till listan av regeringens åtgärder för att motverka missbruk av det finansiella systemet för brottsliga ändamål. Vi har bland annat fått på plats en ny penningtvättslag, en ny lag om registrering av verkliga huvudmän samt en ny samordningsfunktion för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Per Bolund.

Lagändringarna om förbättrade möjligheter till snabbt inhämtande av finansiell information för brottsbekämpande myndigheter föreslås träda i kraft den 1 september 2019. Polismyndigheten föreslås också få möjlighet att meddela föreskrifter om hur den elektroniska formen ska se ut.

Kontakt

Alexandra Cederquist
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund 
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-452 3134  
e-post till Alexandra Cederquist, via registrator

Hanna Oljelund
Rättssakkunnig/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 46 86   
e-post till Hanna Oljelund, via registrator

Genvägar
Lagrådsremiss: Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Publicerad 24 maj 2018