En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Om vi har två personer i ett bolag, den ena har 5% aktier i bolaget. Den andra har 5% optioner (via kvalicerade personaloptioner).

När dessa två personer sedan säljer sina aktier (den med optioner får först köpa aktierna till det förutbestämda priset), hur beskattas dessa personer?

Säg exempelvis att 5% är värt 10000 kr när de säljs.

3 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  feb 27, 2018

  Hej!

  Den som säljer aktierna skattar på skillnaden mellan försäljningspriset och anskaffningspriset.

  Den som nyttjat optionen kommer i normalfallet att förmånsbeskattas för skillnaden mellan marknadsvärdet och vad han/hon köpte den för. Den belopp som personen tar upp till beskattning ses som anskaffningsvärdet, skattepliktig vinst blir då försäljningspris minus förmånsvärdet.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  hanssonF
  feb 27, 2018

  Gäller detta även de nya optionsavtal (kvalificerade personaloptioner) som började gälla från 2018?

  Har du möjlighet att dela med dig av ett räkneexempel?

 1. anon
  D Andersson
  feb 27, 2018

  Hej igen!

  Om optionen uppfyller de nya kraven enligt 11a kap IL så ska ingen förmånsbeskattning ske. Då beskattas man i inkomstslaget kapital för skillnaden mellan försäljningspriset och vad man köpte optionen för dvs om personen köpte optionen för 3 000 kr och säljer den för 10 000 kr så är vinsten 7 000 kr.

  Är förmånen skattepliktig så beskattas man för mellanskillnaden mellan anskaffningspriset och marknadsvärdet i tjänst dvs har du köpt den för 3 000 kr och marknadsvärdet vid konverteringen är 9 000 så skattar du 6 000 i tjänst. När du säljer den så skattar du i kapital för vinsten tex om du säljer den för 10 000 kr så är vinsten 1 000 kr.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB