En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Situation: Ett aktiebolag som styrs med röstsstarka A-aktier, ägda till 50% var av två ägare. Den ena avlider och aktierna tillfaller frun som nu vill sälja dessa till den andra ägaren. Summan är ca 100 miljoner.

Fågor:

1) Kan några andra skatter än den vanliga reavinstskatten på 30% bli aktuella för frun när hon säljer?

2) Vilka möjligheter har hon att minimera skatten på annat än att kvitta mot en förlust?

3) Till hur lågt pris kan aktierna säljas mellan frun och den andra ägaren utan att affären kan ifrågasättas?

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  sep 28, 2010

  Hej Fältherren!

  Genom ett förbiseende har svaret på denna fråga dröjt. Ursäkta!

  1. Ja, om företaget är ett fåmansföretag och mannen varit "verksam i betydande omfattning", kan det bli fråga om att delvis beskatta kapitalvinsten i inkomstslaget tjänst. Maximalt beskattas dock 100 inkomstbasbelopp (drygt 5 Mkr för närvarande) i inkomstslaget tjänst. Då kan dock också beskattning ske med endast 20 % upp till ett visst gränsbelopp. Om kapitalvinsten överstiger gränsbelppet plus 100 inkomstbasbelopp, beskattas den överstigande delen med 30 %. Om företaget inte är ett fåmansbolag och inte heller ett marknadsnoterat blir beskattningen vanligen 25 %. Skulle aktierna emellertid vara "byggmästarsmittade" gäller helt andra regler.
  2. Eventuellt kan det gå att överlåta till eget bolag för anskaffningsutgiften, varpå det egna bolaget säljer till marknadspris. I bästa fall kan båda transaktionerna utföras utan betskattning. Dock blir det naturligtvis beskattning när det egna bolaget så småningom skall dela ut pengarna till aktieägaren. Så det är bara ett sätt att skjuta upp beskattningen, kan man säga. Eventuellt kan damen också flytta utomlands före försäljningen. Med vissa länder har Sverige sådan skatteavtal att det skulle kunna bli mycket lönsamt. Här avvaktar vi en Regeringsrättsdom, som bör komma mycket snart. Den kan komma att innebära begränsningar i skatteavtalens giltighet. Jag skulle dock bli förvånad om så blir fallet.
  3. Om aktierna inte är byggmästarsmittade redovisas kapitalvinsten eller kapitalförlusten i inkomstslaget kapital. I det inkomstslaget finns i princip ingen uttagsbeskattning, så det bör inte finnas någon gräns nedåt av det skälet. Men om hon säljer till underpris betraktas en del av aktierna som sålda för marknadsvärdet och en del som gåva. Därmed kan det ändå bli skatt.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB