En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Finansdepartementet remitterar en promemoria med förslag om att förstärka en av de svenska reglerna mot skatteundandragande. Regeln är tillämplig när ett utländskt bolag ägs av en svensk ägare och bolaget enbart är föremål för låg skatt i utlandet och innebär att den svenska ägaren ska beskattas löpande för bolagets inkomster.

De förändringar som föreslås i promemorian gäller de så kallade CFC-reglerna. CFC-reglerna innebär att svenska delägare i utländska juridiska personer i vissa fall beskattas löpande för den utländska juridiska personens inkomst. Reglerna gäller dock inte för bolag i länder som är vitlistade i CFC-regelverket. Den stora förändringen i förslaget är att fler länder, bland annat Malta, tas bort från den vita listan. Moderniseringen av vita listan sker efter en genomgång av skatteregler i de olika länderna.

- Möjligheten att skatteplanera med lågbeskattade brevlådeföretag i utlandet är någonting som skadar förtroendet för skattesystemet hos den som arbetar och betalar skatt. Nu är Malta ett land som vi föreslår att ta bort från den vita listan. Istället får en bedömning göras i det enskilda fallet när det gäller Malta-bolag. Vi kommer fortsätta att vidta åtgärder för att försvåra för aggressiv skatteplanering, säger Magdalena Andersson.

På grund av EU-rätten finns en undantagsregel från CFC-beskattning för delägare i företag i EU och EES. Undantaget gäller om delägaren kan visa att företaget, i den stat där det hör hemma, utgör en verklig etablering som bedriver affärsmässigt motiverad verksamhet. Om det är fråga om en verklig etablering eller inte ska avgöras av rättstillämpningen och i slutändan av EU-domstolen, efter prövning av det enskilda fallet.

Promemorian innehåller även andra ändringar i CFC-reglerna som ska säkerställa att de svenska reglerna lever upp till EU:s direktiv mot skatteundandragande.

Förslaget föreslås träda ikraft 1 januari 2019.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Christina Svanhagen
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 15 38   
e-post till Christina Svanhagen, via registrator

Genvägar
Promemoria: Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Publicerad 26 februari 2018