En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen har lovat att helt ta bort skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer till 2020. Nu presenteras nästa steg för att infria löftet. Från och med 1 januari 2019 sänks skatten också för de över 65 år med inkomster mellan 206 100 och 1 170 800 kronor per år. Det föreslår Finansdepartementet i en promemoria som nu skickas på remiss.

- Vi började med de allra lägsta pensionerna och har redan tagit bort skillnaden i beskattning för pensioner upp till 17 000 kronor i månaden. Nu tar vi näst sista klivet för att pensionärer ska ha samma villkor som löntagare. Tillsammans med de skattesänkningar som regeringen genomfört 2016 och 2018 innebär förslaget att cirka 96 procent av alla personer över 65 år kommer att betala mindre i inkomstskatt 2019 än vad de annars skulle ha gjort, säger finansminister Magdalena Andersson.

I budgetpropositionen för 2018 sänktes skatten för en majoritet av de som är över 65 år. Skatteklyftan togs bort helt för inkomster upp till 17 000 kronor i månaden. Samtidigt aviserade regeringen att skatten ska sänkas i ytterligare två steg för att skillnaden i skatt mellan pensionärer och löntagare ska vara helt borta till 2020. Nu tar regeringen det arbetet vidare.

Sänkningen sker genom att förstärka det så kallade förhöjda grundavdraget. För en pensionär över 65 år med en inkomst på 25 000 kronor i månaden och en genomsnittlig kommunalskattesats innebär det ungefär 4 200 kronor i lägre skatt per år. Sänkningen innebär att ungefär halva kvarvarande skatteklyftan nu tas bort för den här gruppen. Tillsammans med de skattesänkningar som regeringen genomfört 2016 och 2018 innebär förslaget att cirka 96 procent av alla personer över 65 år kommer att betala mindre i inkomstskatt 2019 än vad de annars skulle ha gjort.

- Jag förstår att de skatteklyftor jobbskatteavdragen skapar väcker starka känslor. Det blir ett ifrågasättande av värdet av ett helt livs arbete, säger Magdalena Andersson.

Förslaget innebär även att personer som har inkomster över 1 175 000 kronor får en höjd skatt. Personer över 65 år med fastställd förvärvsinkomst över 1 175 000 kronor per år, har med nuvarande regler lägre skatt än löntagare under 65 år.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Den offentligfinansiella effekten av förslaget beräknas till 4,17 miljarder kronor per år.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Mikaela Neijd
Rättssakkunnig/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 35 41   
e-post till Mikaela Neijd, via registrator

Martin Kjellqvist
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 53 58   
e-post till Martin Kjellqvist, via registrator

Genväg
Promemoria: Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension

Publicerad 15 juni 2018