En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Varje vecka kommer Skattepunkten AB att komma ut med ett nyhetsbrev som täcker samtliga skattenyheter från Skatteverket och Finansdepartementet och som ett pedagogiskt och lättsmält sätt sammanfattar och sätter perspektiv på skatterätten. Nyhetsbrevet kommer också att innehålla referat och slutsatser från samtliga mål inom skatterätt som har behandlats i Högsta Förvaltningsdomstolen och Skatterättsnämnden under den aktuella perioden.

Här kan du kan ta del av nyhetsbrevet för vecka 16, april 2017

Följande ämnen tas upp i nyhetsbrevet: 
- Deklarera försäljning av värdepapper digitalt

- Vårbudgeten presenterad

Obs! I nyhetsbrevet redogörs också för rättsfallen från Högsta förvaltningsdomstolen de tre första veckorna i april.

 

Med vänliga hälsningar

John Knutsson, marknadschef Skattepunkten AB